.::Trang thong tin dien tu Hoi dong Nhan dan::.
Tại hội nghị giao ban giữa Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân Tỉnh với Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân cấp huyện và Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh về trao đổi kinh nghiệm trong công tác thẩm tra, giám sát của Hội đồng nhân dân đối với các cơ quan tư pháp vừa qua, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã Hồng Ngự có bài tham luận về nội dung thẩm tra, giám sát lĩnh vực pháp chế và hoạt động của tổ đại biểu Hội đồng nhân dân. Trang tin thông tin điện tử đại biểu nhân dân tỉnh Đồng Tháp trân trọng giới thiệu bài viết trên.
SỐ LƯỢT TRUY CẬP