.::Trang thong tin dien tu Hoi dong Nhan dan::.
Những năm qua, nhờ sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND Tỉnh; sự nổ lực phấn đấu của tập thể cán bộ công chức, nên công tác tham mưu, tổ chức phục vụ của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Đồng Tháp đã có nhiều cải tiến, đổi mới, bước đầu dành được những kết quả đáng phấn khởi, luôn hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.
SỐ LƯỢT TRUY CẬP