.::Trang thong tin dien tu Hoi dong Nhan dan::.
Thực hiện chức trách theo Luật tổ chức HĐND và UBND, Quy chế hoạt động của HĐND các cấp quy định, thời gian qua Thường trực HĐND và đại biểu HĐND các cấp trong tỉnh Đồng Tháp đã có nhiều nỗ lực trong việc tiếp công dân và xử lý đơn thư của công dân.
SỐ LƯỢT TRUY CẬP