.::Trang thong tin dien tu Hoi dong Nhan dan::.
1 2 3 4 5 6
NỘI DUNG CHI TIẾT
Nghe bài Cỡ chữ : A- A A+
Cập nhật: 23/08/2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

KHÓA IV, NHIỆM KỲ 1989-1994

 

 

 

 

I. Thường trực HĐND tỉnh Đồng Tháp

                       

 

CHỦ TỊCH

 

Ông Nguyễn Thanh Phong

(Từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 7/1993)

Ông Nguyễn Văn Tho

(Từ tháng 7/1993 đến hết nhiệm kỳ 1994)

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Ông Nguyễn Văn Tho

(Từ đầu nhiệm kỳ 1989 đến 7/1993)

Ông Nguyễn Thanh Thu

(Từ tháng 7/1993 đến hết nhiệm kỳ 1994)

 

 

THƯ KÝ

 

 

Ông Nguyễn Thanh Thu

(Từ đầu nhiệm kỳ 1989 đến 7/1993)

Ông Võ Văn Thoại

(Từ tháng 7/1993 đến hết nhiệm kỳ 1994)

 

 

II. Các ban của Hội đồng nhân dân

 

1. Ban Kinh tế - Kế hoạch Ngân sách

 

 

TRƯỞNG BAN

 

 

Ông Nguyễn Huỳnh Vũ

 

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

Ông Mai Văn Hưởng

 

 

2. Ban Văn hóa - Xã hội

 

TRƯỞNG BAN

 

 

Ông Nguyễn Nam

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

Lê Nguyệt Thanh

 

 

 

 

3. Ban Pháp chế

 

TRƯỞNG BAN

 

 

Ông Nguyễn Thanh Hoàng

 

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

Ông Tống Anh Hào_______________________________________________________________

 

 

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH KHÓA IV

(Nhiệm kỳ 1989-1994)

(Xếp theo vần chữ cái)

 

 

 

Ông NGUYỄN THÀNH AN

- Ngày tháng năm sinh : 1954

- Quê quán : xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

- Nghề nghiệp : cán bộ

- Chức vụ, đơn vị công tác : Phó Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười

- Đảng viên chính thức : 1979

- Chỗ ở hiện nay : huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

 

 

Ông THÁI VĂN BÀNG (Hữu Chí)

- Ngày tháng năm sinh : 1937

- Quê quán : xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh

- Nghề nghiệp : cán bộ

- Chức vụ, đơn vị công tác : Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy

- Đảng viên chính thức : 11-10-1961

- Chỗ ở hiện nay : khóm 4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

 

 

Ông HUỲNH THANH BÊ (Thanh Hùng) - Đại biểu HĐND Tỉnh khóa II

- Ngày tháng năm sinh : 1937

- Quê quán : xã Tân Thành, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

- Nghề nghiệp : cán bộ

- Chức vụ, đơn vị công tác : Bí thư Huyện ủy Tam Nông

- Đảng viên chính thức : tháng 01-1960

- Chỗ ở hiện nay : từ trần

 

 

Ông PHẠM VIỆT CƯỜNG

- Ngày tháng năm sinh : 25-01-1950

- Quê quán : Tân Thành, huyện Tân Hồng

- Nghề nghiệp : bác sĩ

- Chức vụ, đơn vị công tác : Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tân Hồng

- Đảng viên chính thức : 1972

- Chỗ ở hiện nay : 27 Nguyễn Du, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

 

 

Ông ĐOÀN QUỐC CƯỜNG

- Ngày tháng năm sinh : 20-10-1956

- Quê quán : xã Hòa An, thị xã Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Nghề nghiệp : cán bộ

- Chức vụ, đơn vị công tác : Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Cao Lãnh

- Đảng viên chính thức : 16-01-1976

- Chỗ ở hiện nay : Hòa An, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

 

 

Ông LÊ MINH CHÂU

- Ngày tháng năm sinh : 15-7-1944

- Quê quán : xã Vĩnh Thạnh, huyện Thạnh Hưng, tỉnh Đồng Tháp

- Nghề nghiệp : viên chức nhà nước

- Chức vụ, đơn vị công tác : Bí thư Huyện ủy Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

- Đảng viên chính thức : 4-1964

- Chỗ ở hiện nay : xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

 

 

Ông LÊ VĂN CHÙM

- Ngày tháng năm sinh : 15-11-1948

- Quê quán : xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Nghề nghiệp : cán bộ

- Chức vụ, đơn vị công tác : Chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh

- Đảng viên chính thức : 09-5-1973

- Chỗ ở hiện nay : từ trần

 

 

Ông HUỲNH VĂN CHUÔNG

- Ngày tháng năm sinh :

- Quê quán : Hồng Ngự

- Nghề nghiệp : cán bộ

- Chức vụ, đơn vị công tác : Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự

- Đảng viên chính thức :

- Chỗ ở hiện nay : huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

 

 

Ông PHAN CHÍ DŨNG

- Ngày tháng năm sinh : 10-11-1948

- Quê quán : xã Bình Thành, Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

- Nghề nghiệp : cán bộ

- Chức vụ, đơn vị công tác : Giám đốc Bưu điện tỉnh Đồng Tháp

- Đảng viên chính thức : 20-7-1967

- Chỗ ở hiện nay : 270 Lý Thường Kiệt, phường 6, quận Tân Bình, TP. HCM

 

 

Ông NGUYỄN HỮU DUYÊN

- Ngày tháng năm sinh : 1965

- Quê quán : Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

- Nghề nghiệp : cán bộ

- Chức vụ, đơn vị công tác : Trưởng Phòng Tài chánh huyện Hồng Ngự

- Đảng viên chính thức : 1986

- Chỗ ở hiện nay : Tân Châu, An Giang

 

 

NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆP

- Ngày tháng năm sinh : 16-12-1950

- Quê quán : xã Tân Khánh Trung, huyện Thạnh Hưng, tỉnh Đồng Tháp

- Nghề nghiệp : cán bộ

- Chức vụ, đơn vị công tác : Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh

- Đảng viên chính thức : 01-9-1969

- Chỗ ở hiện nay : phường I, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

 

 

Ông NGUYỄN HOÀNG HÀ

- Ngày tháng năm sinh : 1956

- Quê quán : xã Thường Thới Hậu, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

- Nghề nghiệp : cán bộ

- Chức vụ, đơn vị công tác : Phó Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự

- Đảng viên chính thức : 1980

- Chỗ ở hiện nay : Tịnh Biên, An Giang

 

 

Ông TỐNG ANH HÀO

- Ngày tháng năm sinh : 24-9-1956

- Quê quán : Tân Khánh Đông, thị xã Sa Đéc

- Nghề nghiệp : CBCC

- Chức vụ, đơn vị công tác : Bí thư Thị ủy Sa Đéc

- Đảng viên chính thức : 27-7-1979

- Chỗ ở hiện nay : 246, đường Trần Phú, phường An Hòa, TX. Sa Đéc, Đồng Tháp

 

 

Ông CÙ QUANG HẢI

- Ngày tháng năm sinh : tháng 10-1956

- Quê quán : xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

- Nghề nghiệp : cán bộ

- Chức vụ, đơn vị công tác : Chủ tịch UBND huyện Thanh Bình

- Đảng viên chính thức : 17-12-1978

- Chỗ ở hiện nay : thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

 

 

Ông NGUYỄN TRUNG HIẾU

- Ngày tháng năm sinh : 08-5-1954

- Quê quán : xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

- Nghề nghiệp : cán bộ

- Chức vụ, đơn vị công tác : Chủ tịch UBND huyện Lấp Vò

- Đảng viên chính thức : 03-02-1980

- Chỗ ở hiện nay : xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

 

 

Ông NGÔ VĂN HÒA - Đại biểu HĐND Tỉnh khóa II+III

- Ngày tháng năm sinh : 17-01-1940

- Quê quán : xã Vĩnh Thạnh, huyện Thạnh Hưng, tỉnh Đồng Tháp

- Nghề nghiệp : cán bộ

- Chức vụ, đơn vị công tác : Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Đồng Tháp

- Đảng viên chính thức : 26-6-1970

- Chỗ ở hiện nay : thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

 

 

Ông NGUYỄN THANH HOÀNG (Tám Hải)

- Ngày tháng năm sinh : 9-2-1942

- Quê quán : Hòa An, thị xã Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Nghề nghiệp : CBCC

- Chức vụ, đơn vị công tác : Trưởng ban Biên tập Báo Đồng Tháp

- Đảng viên chính thức : 15-4-1971

- Chỗ ở hiện nay : 13 Đốc Binh Kiều, phường 2, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

 

 

Ông NGUYỄN VIỆT HỒNG

- Ngày tháng năm sinh : 20-4-1951

- Quê quán : xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười

- Nghề nghiệp : cán bộ

- Chức vụ, đơn vị công tác : Trưởng Ban Tuyên giáo huyện/Chủ tịch HĐND

huyện Tháp Mười

- Đảng viên chính thức : 1974

- Chỗ ở hiện nay : khóm 2, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

 

 

Ông LÊ VĂN HỒNG

- Ngày tháng năm sinh : 17-5-1955

- Quê quán : xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

- Nghề nghiệp : cán bộ

- Chức vụ, đơn vị công tác : Bí thư xã Hòa Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

- Đảng viên chính thức : 16-12-1982

- Chỗ ở hiện nay : ấp Tân Thạnh, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung, Đồng Tháp

 

 

Ông LÊ VŨ HÙNG

- Ngày tháng năm sinh : 21-12-1952

- Quê quán : Nhơn Ái, Châu Thành, TP. Cần Thơ

- Nghề nghiệp : CBCC

- Chức vụ, đơn vị công tác : Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Đồng Tháp

- Đảng viên chính thức : 21-6-1981

- Chỗ ở hiện nay : từ trần

 

 

Ông PHẠM VĂN HƯNG

- Ngày tháng năm sinh : 18-9-1957

- Quê quán : xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp

- Nghề nghiệp : CBCC

- Chức vụ, đơn vị công tác : Trưởng Phòng Nông nghiệp huyện Lấp Vò

- Đảng viên chính thức : 20-3-1980

- Chỗ ở hiện nay : ấp Bình Thạnh 1, TT. Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

 

 

Ông MAI VĂN HƯỞNG

- Ngày tháng năm sinh : 12-5-1955

- Quê quán : xã Mỹ Ngãi, thị xã Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Nghề nghiệp : cán bộ

- Chức vụ, đơn vị công tác : Chủ tịch UBND thị xã Cao Lãnh

- Đảng viên chính thức : 30-01-1979

- Chỗ ở hiện nay : phường I, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

 

 

Ông TRẦN HIỀN HỮU - Đại biểu HĐND Tỉnh khóa I + II

- Ngày tháng năm sinh : 1934

- Quê quán : xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Nghề nghiệp : cán bộ

- Chức vụ, đơn vị công tác : Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp

- Đảng viên chính thức : 08-1962

- Chỗ ở hiện nay : xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

 

 

Ông LÊ HOÀNG KẦM

- Ngày tháng năm sinh : 20-7-1947

- Quê quán : xã Trạch Linh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tỉnh

- Nghề nghiệp : bác sĩ

- Chức vụ, đơn vị công tác : Giám đốc Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Đồng Tháp

- Đảng viên chính thức : 20-4-1975

- Chỗ ở hiện nay : TP. Hồ Chí Minh

 

 

Ông PHẠM VĂN KHA

- Ngày tháng năm sinh : 1935

- Quê quán : ấp Tây Mỹ, xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh

- Nghề nghiệp : công an

- Chức vụ, đơn vị công tác : Phó Giám đốc

- Đảng viên chính thức : 5-6-1964

- Chỗ ở hiện nay : hị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

 

 

Ông TRƯƠNG BÁ LẠC - Đại biểu HĐND Tỉnh khóa II

- Ngày tháng năm sinh : 29-8-1951

- Quê quán : xã Mỹ Trà, thị xã Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Nghề nghiệp : giáo viên

- Chức vụ, đơn vị công tác : Hiệu trưởng Trường PTTH thị xã Cao Lãnh

- Đảng viên chính thức :

- Chỗ ở hiện nay : phường I, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

 

 

Ông TRẦN PHÚ LÂM

- Ngày tháng năm sinh : 11-1935

- Quê quán : xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

- Nghề nghiệp : CBCC

- Chức vụ, đơn vị công tác : Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện khóa VI

- Đảng viên chính thức : 04-6-1976

- Chỗ ở hiện nay : ấp Bắc, xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

 

 

Ông VÕ THÀNH LẬP

- Ngày tháng năm sinh : 12-02-1948

- Quê quán : xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

- Nghề nghiệp : cán bộ

- Chức vụ, đơn vị công tác : Trưởng Phòng TC - KH huyện Châu Thành

- Đảng viên chính thức : 10-5-1969

- Chỗ ở hiện nay : xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

 

 

TRẦN THỊ KIM LIÊN

- Ngày tháng năm sinh : 01-7-1950

- Quê quán : Hòa An, thị xã Cao Lãnh

- Nghề nghiệp : CBCC

- Chức vụ, đơn vị công tác : Phó Chủ tịch UBND thị xã Cao Lãnh

- Đảng viên chính thức : 6-6-1970

- Chỗ ở hiện nay : phường 4, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

 

 

Ông NGUYỄN TRUNG LÌNH

- Ngày tháng năm sinh : 15-7-1937

- Quê quán : xã Mỹ Tân, thị xã Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Nghề nghiệp : bộ đội

- Chức vụ, đơn vị công tác : Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy QS Tỉnh

- Đảng viên chính thức : Đảng Cộng sản Việt Nam

- Chỗ ở hiện nay : từ trần

 

 

Ông NGUYỄN THANH LONG

- Ngày tháng năm sinh : 01-10-1949

- Quê quán : Mỹ Lợi B, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

- Nghề nghiệp : cán bộ

- Chức vụ, đơn vị công tác : Giám đốc Sở GTVT

- Đảng viên chính thức : 29-4-1969

- Chỗ ở hiện nay : phường I, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

 

 

Ông NGUYỄN ĐẮC LỘC - Đại biểu HĐND Tỉnh khóa III

- Ngày tháng năm sinh : 06-12-1941

- Quê quán : xã Tân Thuận Tây, thị xã Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Nghề nghiệp : cán bộ

- Chức vụ, đơn vị công tác : Giám đốc Sở Tài chánh tỉnh Đồng Tháp

- Đảng viên chính thức : 08-7-1963

- Chỗ ở hiện nay : từ trần

 

 

Ông VÕ VĂN LÝ (Võ Văn Bê) - Đại biểu khóa III

- Ngày tháng năm sinh : 1943

- Quê quán : Campuchia

- Nghề nghiệp : cán bộ

- Chức vụ, đơn vị công tác : Phó Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự

- Đảng viên chính thức : 09-6-1966

- Chỗ ở hiện nay : từ trần

 

 

Ông LÊ VĂN MAI - Đại biểu khóa I + III

- Ngày tháng năm sinh : 1937

- Quê quán : xã Tân Quy Tây, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

- Nghề nghiệp : cán bộ

- Chức vụ, đơn vị công tác : Giám đốc Sở Công nghiệp

- Đảng viên chính thức : 19-8-1962

- Chỗ ở hiện nay : phường I, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

 

 

Ông NGUYỄN NAM - Đại biểu HĐND Tỉnh khóa III

- Ngày tháng năm sinh : 1935

- Quê quán : xã Tân Thuận Tây, thị xã Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Nghề nghiệp : cán bộ

- Chức vụ, đơn vị công tác : Giám đốc Đài PTTH tỉnh Đồng Tháp

- Đảng viên chính thức : 17-8-1955

- Chỗ ở hiện nay : phường I, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

 

 

Ông NGUYỄN VĂN NAM

- Ngày tháng năm sinh : 1951

- Quê quán : xã Hòa Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

- Nghề nghiệp : CBVC

- Chức vụ, đơn vị công tác : Ủy viên Thường vụ Huyện ủy

- Đảng viên chính thức : 21-5-1981

- Chỗ ở hiện nay : xã Hòa Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

 

 

Ông NGUYỄN HOÀNG NHI

- Ngày tháng năm sinh : 20-3-1954

- Quê quán : xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

- Nghề nghiệp : giáo viên

- Chức vụ, đơn vị công tác : Phó Phòng Giáo dục, huyện Hồng Ngự

- Đảng viên chính thức : 10-01-1985

- Chỗ ở hiện nay : Phường1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

 

 

Ông NGUYỄN VĂN NHƠN (Tư Nhơn)

- Ngày tháng năm sinh : 1938

- Quê quán : huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An

- Nghề nghiệp : CBCC

- Chức vụ, đơn vị công tác : Bí thư xã Bình Thành, huyện Lấp Vò.

- Đảng viên chính thức : 15-05-962

- Chỗ ở hiện nay : từ trần

 

 

NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

- Ngày tháng năm sinh : 1952

- Quê quán : Thanh Bình, Đồng Tháp

- Nghề nghiệp : cán bộ

- Chức vụ, đơn vị công tác : Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Thanh Bình

- Đảng viên chính thức : 11-9-1970

- Chỗ ở hiện nay : ấp Tân Thuận, thị trấn Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

 

 

Ông NGUYỄN VĂN NGOẠT (Nguyễn Văn Hải - Sáu Hải) -

Đại biểu HĐND Tỉnh khóa III

- Ngày tháng năm sinh : 1946

- Quê quán : xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

- Nghề nghiệp : công an

- Chức vụ, đơn vị công tác : Giám đốc Công an Tỉnh

- Đảng viên chính thức : 10-11-1969

- Chỗ ở hiện nay : TP. Hồ Chí Minh

 

 

Ông NGÔ HOÀNG NGỌC

- Ngày tháng năm sinh : 1945

- Quê quán : xã Bình Thạnh, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

- Nghề nghiệp : cán bộ

- Chức vụ, đơn vị công tác : Phó Bí thư Huyện ủy Hồng Ngự

- Đảng viên chính thức :

- Chỗ ở hiện nay : thị trấn Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

 

 

Ông NGUYỄN VĂN NGHINH - Đại biểu HĐND Tỉnh khóa III

- Ngày tháng năm sinh : 20-02-1948

- Quê quán : xã Tân Phú, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

- Nghề nghiệp : công nhân viên

- Chức vụ, đơn vị công tác : Chủ tịch UBND huyện Tam Nông

- Đảng viên chính thức : 15-8-1970

- Chỗ ở hiện nay : thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

 

 

Ông VÕ THÀNH NGHĨA - Đại biểu HĐND Tỉnh khóa III

- Ngày tháng năm sinh : 1935

- Quê quán : xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

- Nghề nghiệp : cán bộ

- Chức vụ, đơn vị công tác : Phó Chủ tịch UBND Tỉnh

- Đảng viên chính thức : 10-1960

- Chỗ ở hiện nay : TP. Hồ Chí Minh

 

 

Ông VÕ XUÂN NGHĨA - Đại biểu HĐND Tỉnh khóa II + III

- Ngày tháng năm sinh : 15-8-1952

- Quê quán : xã Hòa An, thị xã Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Nghề nghiệp : cán bộ

- Chức vụ, đơn vị công tác : Phó Chủ tịch UBND Tỉnh

- Đảng viên chính thức : 03-9-1971

- Chỗ ở hiện nay : phường I, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

 

 

Ông PHẠM VĂN ON

- Ngày tháng năm sinh : 1950

- Quê quán : xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

- Nghề nghiệp : cán bộ

- Chức vụ, đơn vị công tác : Bí thư Huyện ủy Lai Vung

- Đảng viên chính thức : 24-7-1969

- Chỗ ở hiện nay : xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

 

 

Ông NGUYỄN THANH PHONG (Nguyễn Long Noãn) -

Đại biểu HĐND Tỉnh khóa I + II + III

- Ngày tháng năm sinh : 1929

- Quê quán : xã Mỹ Trà, thị xã Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Nghề nghiệp : cán bộ

- Chức vụ, đơn vị công tác : Chủ tịch HĐND Tỉnh

- Đảng viên chính thức : 08-8-1949

- Chỗ ở hiện nay : TP. Hồ Chí Minh

 

 

Ông LÊ HỒNG PHONG

- Ngày tháng năm sinh : 15-9-1948

- Quê quán : xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Nghề nghiệp : cán bộ

- Chức vụ, đơn vị công tác : Trưởng Phòng Tài chánh huyện Cao Lãnh

- Đảng viên chính thức : 15-9-1974

- Chỗ ở hiện nay : thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

 

 

LÊ MINH PHƯƠNG

- Ngày tháng năm sinh : 03-02-1951

- Quê quán : xã Tân An, huyện Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long

- Nghề nghiệp : công chức

- Chức vụ, đơn vị công tác : Chủ tịch UBND huyện Châu Thành

- Đảng viên chính thức : 15-3-1976

- Chỗ ở hiện nay : thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

 

 

Ông LÊ QUANG

- Ngày tháng năm sinh : 1949

- Quê quán : thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang

- Nghề nghiệp : cán bộ

- Chức vụ, đơn vị công tác : Trưởng Công an huyện Hồng Ngự

- Đảng viên chính thức : 1980

- Chỗ ở hiện nay : thị trấn Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

 

 

Ông HUỲNH THANH QUANG

- Ngày tháng năm sinh : 1957

- Quê quán : xã Hòa Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

- Nghề nghiệp : cán bộ

- Chức vụ, đơn vị công tác : Giám đốc Cty Lương thực huyện Châu Thành

- Đảng viên chính thức : 19-4-1983

- Chỗ ở hiện nay : xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

 

 

Ông NGUYỄN HẢI QUÂN

- Ngày tháng năm sinh : 16-01-1951

- Quê quán : xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự

- Nghề nghiệp : cán bộ

- Chức vụ, đơn vị công tác : Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp

- Đảng viên chính thức : 25-5-1976

- Chỗ ở hiện nay : phường 4, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

 

 

Ông HUỲNH CÔNG QUỐC

- Ngày tháng năm sinh : 8-10-1954

- Quê quán : xã Tân Quy Đông, thị xã Sa Đéc

- Nghề nghiệp : CBCC

- Chức vụ, đơn vị công tác : cán bộ

- Đảng viên chính thức : 20-4-1975

- Chỗ ở hiện nay : ấp Phú Long, Tân Phú Đông, TX. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

 

 

Ông NGUYỄN VĂN REM

- Ngày tháng năm sinh : 10-9-1950

- Quê quán : Tân Phú, Tam Nông, Đồng Tháp

- Nghề nghiệp : cán bộ

- Chức vụ, đơn vị công tác : Chủ tịch UBND huyện Tam Nông

- Đảng viên chính thức : 1972

- Chỗ ở hiện nay : thị trấn Tràm Chim, Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

 

 

Ông VÕ VĂN TÁM (Chí Công) - Đại biểu HĐND Tỉnh khóa I + II + III

- Ngày tháng năm sinh : 8-1933

- Quê quán : xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh

- Nghề nghiệp : cán bộ

- Chức vụ, đơn vị công tác : Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra Tỉnh

- Đảng viên chính thức : 7-1962

- Chỗ ở hiện nay : phường 2, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

 

 

Ông VÕ HỒNG TÂM - Đại biểu HĐND Tỉnh khóa III

- Ngày tháng năm sinh : 01-02-1946

- Quê quán : xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Nghề nghiệp : cán bộ

- Chức vụ, đơn vị công tác : Bí thư Huyện ủy Cao Lãnh

- Đảng viên chính thức : 29-11-1969

- Chỗ ở hiện nay : thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

 

 

Ông VÕ MINH TÂM

- Ngày tháng năm sinh : 10-12-1958

- Quê quán : xã Tân Dương, huyện Lai Vung

- Nghề nghiệp : CBCC

- Chức vụ, đơn vị công tác : Phó Chủ tịch UBND huyện Thạnh Hưng (cũ)

- Đảng viên chính thức : 9-8-1980

- Chỗ ở hiện nay : thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

 

 

Ông LÊ QUANG TẤN

- Ngày tháng năm sinh : 31-12-1953

- Quê quán : Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

- Nghề nghiệp : cán bộ

- Chức vụ, đơn vị công tác : Phó Bí thư/Chủ tịch HĐND huyện Thạnh Hưng (cũ)

- Đảng viên chính thức : 22-2-1975

- Chỗ ở hiện nay : thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

 

 

Ông NGUYỄN VĂN TIỀN

- Ngày tháng năm sinh : 1947

- Quê quán : tỉnh Prêyveng, Campuchia

- Nghề nghiệp : cán bộ

- Chức vụ, đơn vị công tác : Bí thư xã Phú Thọ, huyện Tam Nông

- Đảng viên chính thức : 1981

- Chỗ ở hiện nay : xã Phú Thành A, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

 

 

Ông NGUYỄN VĂN TIỀU

- Ngày tháng năm sinh : 1947

- Quê quán : thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

- Nghề nghiệp : CBCC

- Chức vụ, đơn vị công tác : Phó Bí thư huyện Tháp Mười/Chủ tịch UBND huyện

- Đảng viên chính thức : 12-1968

- Chỗ ở hiện nay : xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

 

 

Ông NGUYỄN NGỌC TUẤN - Đại biểu HĐND Tỉnh khóa II + III

- Ngày tháng năm sinh : 1934

- Quê quán : xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Nghề nghiệp : cán bộ

- Chức vụ, đơn vị công tác : Chánh án Tòa án Nhân dân Tỉnh

- Đảng viên chính thức : 04-10-1954

- Chỗ ở hiện nay : xã Mỹ Trà, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

 

 

Ông NGUYỄN THANH TÙNG - Đại biểu HĐND Tỉnh khóa III

- Ngày tháng năm sinh : 03-3-1947

- Quê quán : xã Phương Thịnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Nghề nghiệp : cán bộ

- Chức vụ, đơn vị công tác : Giám đốc Sở VHTT Tỉnh

- Đảng viên chính thức : 06-6-1969

- Chỗ ở hiện nay : phường 6, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

 

 

Ông NGUYỄN VĂN THANH

- Ngày tháng năm sinh : 20-10-1955

- Quê quán : xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

- Nghề nghiệp : cán bộ

- Chức vụ, đơn vị công tác : Bí thư Huyện ủy Lấp Vò

- Đảng viên chính thức : 19-02-1979

- Chỗ ở hiện nay : huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

 

 

LÊ NGUYỆT THANH

- Ngày tháng năm sinh : 7-04-1945

- Quê quán : xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

- Nghề nghiệp : bác sĩ

- Chức vụ, đơn vị công tác : Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp

- Đảng viên chính thức : 12-12-1963

- Chỗ ở hiện nay : Phường 4, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

 

 

Ông NGUYỄN VĂN THÀNH

- Ngày tháng năm sinh : 30-6-1954

- Quê quán : phường I, thị xã Sa Đéc

- Nghề nghiệp : cán bộ

- Chức vụ, đơn vị công tác : Chủ tịch UBND thị xã Sa Đéc

- Đảng viên chính thức : 14-6-1979

- Chỗ ở hiện nay : phường I, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

 

 

Ông LÊ HOÀNG THẮNG

- Ngày tháng năm sinh : 26-3-1949

- Quê quán : Vĩnh Lợi Trinh, Campuchia

- Nghề nghiệp : cán bộ

- Chức vụ, đơn vị công tác : Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng

- Đảng viên chính thức : 27-11-1973

- Chỗ ở hiện nay : thị trấn Hồng Ngự, huyện Hồng ngự, tỉnh Đồng Tháp

 

 

Ông NGUYỄN VĂN THO (Tám Tho) - Đại biểu HĐND Tỉnh khóa II, III

- Ngày tháng năm sinh : 21-7-1944

- Quê quán : xã Hòa An, thị xã Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Nghề nghiệp : viên chức

- Chức vụ, đơn vị công tác : Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Đảng viên chính thức : 03-9-1963

- Chỗ ở hiện nay : (đã từ trần)

 

 

Ông NGÔ PHÚ THỌ

- Ngày tháng năm sinh : 08-6-1949

- Quê quán : thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Nghề nghiệp : cán bộ

- Chức vụ, đơn vị công tác : Phó Chủ tịch UBND Tỉnh

- Đảng viên chính thức : 13-12-1970

- Chỗ ở hiện nay : huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

 

 

Ông VÕ VĂN THOẠI

- Ngày tháng năm sinh : 13-12-1952

- Quê quán : xã Tân Phú Đông, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

- Nghề nghiệp : công chức

- Chức vụ, đơn vị công tác : Phó Chủ tịch UBND thị xã Sa Đéc

- Đảng viên chính thức : 14-11-1982

- Chỗ ở hiện nay : phường 2, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

 

 

Ông LÊ VĂN THÔI - Đại biểu HĐND Tỉnh khóa II

- Ngày tháng năm sinh : 10-3-1942

- Quê quán : xã Tân Thành, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp

- Nghề nghiệp : cán bộ

- Chức vụ, đơn vị công tác : Phó Chủ tịch UBND Tỉnh

- Đảng viên chính thức : 20-6-1967

- Chỗ ở hiện nay : xã An Long, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

 

 

Ông NGUYỄN THANH THU - Đại biểu HĐND Tỉnh khóa III

- Ngày tháng năm sinh : 1937

- Quê quán : phường I, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

- Nghề nghiệp : cán bộ

- Chức vụ, đơn vị công tác : Thư ký HĐND Tỉnh

- Đảng viên chính thức :

- Chỗ ở hiện nay : phường 3, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

 

 

Ông ĐOÀN VĂN THUẬN

- Ngày tháng năm sinh : 15-10-1948

- Quê quán : An Phú, huyện PemChô, Preyveng, Campuchia

- Nghề nghiệp : cán bộ

- Chức vụ, đơn vị công tác : Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng

- Đảng viên chính thức : 2-1967

- Chỗ ở hiện nay : từ trần

 

 

Ông PHAN VĂN THUẬN

- Ngày tháng năm sinh : 7-1940

- Quê quán : huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre

- Nghề nghiệp : cán bộ

- Chức vụ, đơn vị công tác : Giám đốc Xí nghiệp Sa Giang

- Đảng viên chính thức : 16-4-1964

- Chỗ ở hiện nay : phường I, TX. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

 

 

Ông VÕ QUỐC TRUNG

- Ngày tháng năm sinh : 31-12-1952

- Quê quán : xã Hòa An, thị xã Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Nghề nghiệp : viên chức nhà nước

- Chức vụ, đơn vị công tác : Bí thư Thị xã ủy Cao Lãnh

- Đảng viên chính thức : 03-9-1971

- Chỗ ở hiện nay : phường 2, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

 

 

TRẦN THỊ THU VÂN

- Ngày tháng năm sinh : 1951

- Quê quán : xã Tịnh Thới, thị xã Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Nghề nghiệp : CNV

- Chức vụ, đơn vị công tác : Bí thư phường II, thị xã Cao Lãnh.

- Đảng viên chính thức : 6-1982

- Chỗ ở hiện nay : phường 6, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

 

 

Ông BÙI HỒNG VIỆT

- Ngày tháng năm sinh : 20-10-1951

- Quê quán : xã Mỹ Tân, thị xã Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Nghề nghiệp : cán bộ

- Chức vụ, đơn vị công tác : Giám đốc Sở LĐTB - Xã hội Tỉnh

- Đảng viên chính thức : 10-10-1974

- Chỗ ở hiện nay : từ trần

 

 

Ông NGUYỄN HUỲNH VŨ (Đặng Thời Đi) - Đại biểu HĐND Tỉnh khóa III

- Ngày tháng năm sinh : 6-1935

- Quê quán : xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

- Nghề nghiệp : cán bộ

- Chức vụ, đơn vị công tác : Giám đốc Sở Xây dựng

- Đảng viên chính thức : 25-12-1953

- Chỗ ở hiện nay : phường 4, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

 

______________________

 

* Lưu ý:

- Thông tin của đại biểu HĐND Tỉnh được cập nhật sau khi đại biểu trúng cử

- Nguồn cung cấp thông tin: Kỷ yếu HĐND và UBND tỉnh Đồng Tháp 1975-2007