Ứng dụng lồng nhau

Xuất bản thông tin

Banner 1022

Banner Công khai ngân sách

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

VẤN ĐỀ QUAN TÂM

Tổng kết hoạt động hđnd tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Xuất bản thông tin

NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

img
Có nên bổ sung biện pháp cưỡng chế “ngừng cung cấp các dịch vụ điện, nước”?

Sáng 22.10, tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ Mười, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội họp trực tuyến, thảo luận về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Ứng dụng lồng nhau