Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Thời hạn chuyển đổi vị trí công tác thuộc lĩnh vực Đầu tư

PHOBIENPHAPLUAT Tin tức

Thời hạn chuyển đổi vị trí công tác thuộc lĩnh vực Đầu tư

Ngày 08/8/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 18/2022/TT-BKHĐT về Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực đầu tư ở địa phương.

Ảnh minh hoạ. Nguồn (Báo điện tử Hà Nam Online)

Theo đó, Danh mục vị trí công tác thuộc lĩnh vực Đầu tư phải thực hiện định kỳ chuyển đổi, gồm: (1) Thẩm định, cấp giấy chứng nhận đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam và của Việt Nam ra nước ngoài; (2) Thẩm định dự án; (3) Đấu thầu và quản lý đấu thầu; (4) Lập, phân bổ, quản lý kế hoạch vốn; (5) Quản lý quy hoạch; (6) Quản lý khu công nghiệp - khu chế xuất - khu kinh tế; (7) Quản lý doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh và (8) Quản lý vốn ODA, vốn vay ưu đãi.

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc là từ đủ 03 năm đến 05 năm. Thông tư này áp dụng với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Đầu tư.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/09/2022.

Nguồn: 18/2022/TT-BKHĐT

Sang Nguyễn