Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Hỗ trợ giáo viên mầm non, tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

PHOBIENPHAPLUAT Tin tức

Hỗ trợ giáo viên mầm non, tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Ngày 11/8, Chính phủ ban hành Nghị quyết 103/NQ-CP về chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên (GV), nhân viên (NV) trong các cơ sở giáo dục (CSGD) mầm non, tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Ảnh minh hoạ

Đối tượng hỗ trợ gồm: CBQL, GV, NV làm việc tại CSGD mầm non thuộc loại hình tư thục, dân lập; CSGD tiểu học tư thục; trường mẫu giáo, mầm non SOS, trường tiểu học Hermann Gmeiner trong hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam được cấp có thẩm quyền cấp phép thành lập, hoạt động theo quy định phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19. Đối tượng được hưởng chính sách bảo đảm các điều kiện sau: Là người đang làm việc tại CSGD ngoài công lập trước khi cơ sở phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 tính từ ngày 01/5 đến hết ngày 31/12/2021; nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên tính từ ngày 01/5 đến hết ngày 31/12/2021; chưa được hưởng chính sách hỗ trợ đối với người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương theo quy định tại khoản 4, 5, 6 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP do không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; có xác nhận làm việc tại CSGD ngoài công lập ít nhất hết năm học 2021-2022.

Theo Nghị quyết, mức hỗ trợ một lần 3,7 triệu đồng/người áp dụng với CBQL, GV, NV chưa được hưởng và 2,2 triệu đồng/người áp dụng với CBQL, GV, NV đã được hưởng chính sách của địa phương hỗ trợ đối với nhóm lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác theo quy định tại khoản 12 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP. Thời gian thực hiện đến hết ngày 31/12/2022.

Chính phủ giao Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh sử dụng nguồn kinh phí địa phương để hỗ trợ mức 1,5 triệu đồng/người đối với CBQL, GV, NV chưa được hưởng chính sách của địa phương theo quy định tại khoản 12 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP và thực hiện chính sách quy định tại Mục II Nghị quyết này; báo cáo kết quả thực hiện, gửi Bộ Tài chính tổng hợp và trình cấp có thẩm quyền hỗ trợ.

Nguồn: 103_NQ-CP

Võ Văn Đề