Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Miễn phí cấp và sử dụng tài khoản định danh điện tử cho công dân Việt Nam

PHOBIENPHAPLUAT Tin tức

Miễn phí cấp và sử dụng tài khoản định danh điện tử cho công dân Việt Nam

Ngày 05/9/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 59/2022/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử.

Ảnh minh hoạ

Theo Nghị định này, đối tượng được cấp tài khoản định danh điện tử gồm: (1) Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên; đối với công dân Việt Nam là người chưa đủ 14 tuổi hoặc là người được giám hộ được đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của cha, mẹ hoặc người giám hộ. (2) Người nước ngoài từ đủ 14 tuổi trở lên nhập cảnh vào Việt Nam; đối với người nước ngoài là người chưa đủ 14 tuổi hoặc là người được giám hộ được đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của cha, mẹ hoặc người giám hộ. (3) Cơ quan, tổ chức được thành lập hoặc đăng ký hoạt động tại Việt Nam.

Thời hạn giải quyết cấp tài khoản định danh điện tử được quy định cụ thể tại Điều 17 như sau: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, cơ quan Công an có trách nhiệm giải quyết cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân. Trường hợp công dân Việt Nam đã có thẻ Căn cước công dân gắn chíp thì trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc với trường hợp cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1, không quá 03 ngày làm việc với trường hợp cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Đối với trường hợp công dân Việt Nam chưa có thẻ Căn cước công dân gắn chíp thì trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc.

Chủ thể danh tính điện tử là cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam không phải thanh toán chi phí đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử và chi phí sử dụng tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập. Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ xác thực điện tử thanh toán chi phí cho tổ chức cung cấp dịch vụ xác thực điện tử theo quy định của pháp luật.

Tài khoản do Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh được sử dụng để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công trên môi trường điện tử đến ngày 01/7/2024.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20/10/2022.

Nguồn: 59/2022/NĐ-CP

Minh Quân