Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Hoạt động của cơ quan dân cử trong tuần (từ 12-18/9/2022)

Trang chủ Tin tức

Hoạt động của cơ quan dân cử trong tuần (từ 12-18/9/2022)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết Hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân; Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát hiệu quả đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và giai đoạn nâng cao 2021-2026; Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri chuyên đề, lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Lai Vung tổ chức giám sát việc khắc phục những hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 2021 đã được tỉnh kiểm tra, kết luận… Là một số hoạt động nổi bật của cơ quan dân cử trong tuần qua.

 

Hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân

Ngày 12/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết Hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Nghị quyết này hướng dẫn về trình tự, thủ tục, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát và xem xét việc thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân; hoạt động chất vấn tại kỳ họp Hội đồng nhân dân và chất vấn, giải trình tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân; giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân; hoạt động giám sát của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và giám sát của đại biểu Hội đồng nhân dân. Xem chi tiết tin Tại đây

Quan tâm rà soát, nâng cao hiệu quả đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Phát biểu tại buổi giám sát Ủy ban nhân dân Tỉnh về hiệu quả đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn nâng cao 2021-2025, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh Nguyễn Thị Kim Tuyến ghi nhận sự tích cực trong chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân Tỉnh, sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, địa phương trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016 – 2020.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh Nguyễn Thị Kim Tuyến đề nghị Uỷ ban nhân dân Tỉnh quan tâm thêm việc rà soát, nâng cao hiệu quả đầu tư, tăng cường kiểm tra, giám sát địa phương thực hiện chặt chẽ hơn; chú trọng công tác quy hoạch nhưng vẫn đảm bảo quy hoạch tổng thể của tỉnh. Bên cạnh đó, công tác phân bổ, bố trí nguồn lực phải hợp lý, đảm bảo khả năng cân đối của địa phương; trong tham mưu chú trọng những nhiệm vụ triển khai theo chiều sâu, nâng chất những tiêu chí, yếu tố liên quan đến đời sống người dân ở nông thôn nhất là lĩnh vực nông nghiệp, giảm nghèo, tăng thu nhập, các mô hình sản xuất hiệu quả; có định hướng, hướng dẫn địa phương thực hiện; tăng cường chỉ đạo công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp có liên quan; sớm hoàn thiện cơ chế chính sách theo thẩm quyền của tỉnh, đề xuất Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành chính sách mới phùy hợp. Xem chi tiết tin Tại đây

Giám sát việc khắc phục những hạn chế trong công tác cải cách hành chính

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Lai Vung đã ban hành kế hoạch và tổ chức giám sát việc khắc phục những hạn chế trong công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 đã được tỉnh kiểm tra, kết luận đối với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện.

Sau khi xem xét báo cáo của 9 xã, đồng thời khảo sát thực tế tại 03 xã và Phòng Nội vụ, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Lai Vung đã có buổi làm việc với UBND huyện.

Qua giám sát, UBND huyện đã đề ra nhiều giải pháp, chỉ đạo các phòng ban và các xã, thị trấn khắc phục những hạn chế mà Đoàn kiểm tra của tỉnh đã chỉ ra, nhất là tăng cường chỉ đạo kiểm tra, phúc tra đối với cấp xã. Xem chi tiết tin Tại đây

Tam Nông: Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp xã

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Tam Nông phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho 100 đại biểu là các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban và thành viên các Ban Hội đồng nhân dân, công chức Văn phòng - Thống kê các xã - thị trấn trong huyện. Lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 13-15/9/2022. Xem chi tiết tin Tại đây

Ban biên tập