Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho ngành giáo dục theo chuẩn mới

Trang chủ Tin tức

Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho ngành giáo dục theo chuẩn mới

Tiếp tục khảo sát kết quả triển khai thực hiện đổi mới Chương trình và lựa chọn sách giáo khoa, ngày 20/9, Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân Tỉnh có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông.

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh Kiều Thế Lâm tham dự và phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông Châu Văn Bo cho biết, Huyện đã triển khai thực hiện đổi mới Chương trình và lựa chọn sách giáo khoa (goi tắt là Chương trình) khá đồng bộ và hoàn thành đúng kế hoạch. Sở Giáo dục và Đào tạo đã kịp thời ban hành các văn bản, đồng thời tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hiện, từ đó việc triển khai thực hiện được thuận lợi.

Các trường trên địa bàn huyện quan tâm đẩy mạnh công tác truyền thông, chú trọng đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học theo hướng phát huy tính chủ động, linh hoạt của nhà trường; thực hiện chương trình, kế hoạch, nội dung giảng dạy đúng quy định của ngành; khai thác, sử dụng sách giáo khoa, thiết bị dạy học hiệu quả, phù hợp thực tiễn. Công tác lựa chọn, giới thiệu, sử dụng và cung ứng sách giáo khoa; tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cho giáo viên trong thực hiện Chương trình giáo dục phổng thông 2018 được tiến hành nghiêm túc, đảm bảo tiến độ.

Hệ thống trường, lớp được quy hoạch hợp lý, đa số các trường được đầu tư theo hướng chuẩn hoá, cơ bản đáp ứng việc dạy và học. Tuy nhiên, cơ sở vật chất một số phòng học vẫn chưa đáp ứng theo Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT

Quang cảnh buổi làm việc

Theo Ủy ban nhân dân Huyện, công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình, sách giáo khoa bước đầu còn lúng túng, thời gian tiếp cận Chương trình mới gấp; một số nhà trường còn lúng túng trong xây dựng kế hoạch giáo dục, kế hoạch môn học, kế hoạch bài học; chưa linh hoạt, chưa chú trọng vào điều kiện thực tế của đơn vị...

Một số trường còn thiếu giáo viên, nhất là giáo viên Chủ nhiệm tiểu học, giáo viên dạy môn mới, giáo viên môn Tiếng Anh, Tin học. Đây là vấn đề nan giản của Huyện thời gian qua, được lãnh đạo Ủy ban nhân dân Huyện quan tâm kiến nghị.

Theo đó, Ủy ban nhân dân Huyện kiến nghị tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, các phòng học chức năng (phòng học Tin học), các công trình phụ trợ cho các đơn vị trường còn thiếu, nhất là các đơn vị trong lộ trình xây dựng đạt chuẩn Quốc gia, trường có học sinh bán trú. Đặc biệt, có cơ chế thu hút đối với giáo viên vào các vùng còn khó khăn; quan tâm đầu tư kịp thời cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đối với Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Bên cạnh đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường, sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Ủy ban nhân dân Huyện đối với lĩnh vực giáo dục, trong đó quan tâm thực hiện đổi mới Chương trình và lựa chọn sách giáo khoa, Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh Kều Thế Lâm khẳng định: Đổi mới Chương trình và lựa chọn sách giáo khoa là một vấn đề lớn, là một trong những chủ trương đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết 29-NQ/TW, Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, sau gần 10 năm triển khai thực hiện chủ trương đổi mới Chương trình đã đạt được nhiều kết quả, mặc dù trong quá trình thực hiện vẫn còn một số hạn chế, khó khăn.

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh Kiều Thế Lâm lưu ý, với vai trò là lãnh đạo địa phương Ủy ban nhân dân Huyện cần quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho ngành giáo dục theo chuẩn mới; nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật và theo dõi tình hình cán bộ, viên chức ngành giáo dục. Về thực trạng thiếu giáo viên trên địa bàn, Huyện cần có kế hoạch tuyển dụng giáo viên đảm bảo theo lộ trình.

Bà Nguyễn Thanh Thúy, Phó Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội tiếp thu ý kiến của Trường THCS Tràm Chim

Trước đó, Ban Văn hóa – Xã hội đã khảo sát, làm việc trực tiếp tại Trường THCS và THPT Tràm Chim (huyện Tam Nông).

Khải Hân