Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Khắc phục khó khăn trong thực hiện đổi mới Chương trình và lựa chọn sách giáo khoa phổ thông

Trang chủ Tin tức

Khắc phục khó khăn trong thực hiện đổi mới Chương trình và lựa chọn sách giáo khoa phổ thông

Sáng 21/9, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân Tỉnh làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo và các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông về kết quả triển khai thực hiện đổi mới Chương trình và lựa chọn sách giáo khoa phổ thông (gọi tắt là Chương trình). 

Ông Kiều Thế Lâm – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh; ông Đoàn Tấn Bửu – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh/Chủ tịch Hội đồng Giáo dục và Phát triển nguồn nhân lực Tỉnh tham dự buổi làm việc. 

Bà Nguyễn Thanh Thúy, Phó Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội phát biểu tại buổi làm việc

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành nhiều văn bản thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông; kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện các quy trình lựa chọn SGK chi tiết, cụ thể, đúng quy định; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền về giáo dục bằng nhiều hình thức. Qua đó, tất cả danh mục SGK đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt đều được giới thiệu đến các cơ sở giáo dục, các thành viên Hội đồng lựa chọn trước khi tổ chức lựa chọn. Các Hội đồng lựa chọn SGK đã lựa chọn SGK phù hợp với tiêu chí lựa chọn sách của Ủy ban nhân dân Tỉnh, đảm bảo cho việc tổ chức dạy học.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, theo báo cáo của lãnh đạo các Sở có một số khó khăn, hạn chế  như: việc thành lập hội đồng cũng như trong quá trình thực hiện nhiệm vụ lựa chọn SGK đối với các môn học tích hợp theo Chương trình còn khó khăn do giáo viên hiện nay chủ yếu dạy đơn môn; cơ sở vật chất vẫn chưa trang bị đầy đủ cho các đơn vị để kịp thời triển khai thực hiện Chương trình; các dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1, lớp 2 và lớp 6 triển khai thủ tục đầu tư còn chậm, dẫn đến chưa thể giao vốn ngay từ đầu năm 2022, do Sở Giáo dục và Đào tạo phải thực hiện việc rà soát danh mục thiết bị theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT.

Để đảm bảo thực hiện Chương trình, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đề ra nhiều biện pháp khắc phục, nhất là tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu phòng học, phòng học bộ môn, nhà vệ sinh và công trình nước sạch trong các cơ sở giáo dục, đầu tư xây dựng phòng học để thay thế phòng học tạm thời, phòng học bán kiên cố đã hết niên hạn sử dụng, phòng học nhờ, mượn, thuê; rà soát việc tuyển dụng, bố trí, sử dụng giáo viên hợp lý, hiệu quả.

Qua nghiên cứu các báo cáo, thành viên Đoàn giám sát đề nghị các Sở thông tin, làm rõ thêm một số nội dung như: việc biên soạn tài liệu giáo dục địa phương; cơ chế phát hành, mua sắm SGK; hiệu quả tập huấn cho giáo viên; sắp xếp các trường lớp học; bố trí và cân đối nguồn vốn thực hiện Chương trình; giải pháp khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ v.v...

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Đoàn Tấn Bửu yêu cầu ngành giáo dục nhanh chóng tổ chức mua sắm trang thiết bị kịp thời, ngoài việc thực hiện tốt Chương trình, cần nghiên cứu cải thiện chương trình dạy, quan tâm giáo dục, hướng dẫn học sinh vệ sinh cá nhân, sử dụng nhà vệ sinh đúng cách; ngành xây dựng và tài chính tổng hợp, thống nhất nhu cầu và lộ trình sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh cho chủ trương; Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh khắc phục tình trạng thiếu giáo viên theo 3 hướng: tuyển dụng, điều tiết và đào tạo theo đặt hàng.

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh Kiều Thế Lâm ghi nhận nỗ lực của cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên các trường; sự chỉ đạo sâu sát của Ủy ban nhân dân; sự hướng dẫn kịp thời của Sở Giáo dục và Đào tạo

Kết thúc buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh Kiều Thế Lâm ghi nhận sự nỗ lực của cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên các trường; sự chỉ đạo sâu sát của Ủy ban nhân dân; sự hướng dẫn kịp thời của Sở Giáo dục và Đào tạo trong triển khai thực hiện Chương trình. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh đề nghị ngành giáo dục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp nhân dân hiểu và đồng thuận, đồng hành với ngành trong quá trình triển khai chương trình, SGK mới; quan tâm xây dựng, sửa chữa, bảo trì cơ sở vật chất; đầu tư nguồn vốn xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học; quan tâm công tác tuyển dụng, bố trí, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng điều kiện thực hiện Chương trình.

Khải Hân