Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Ban Văn hóa – Xã hội thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp đột xuất lần thứ hai HĐND Tỉnh

Trang chủ Tin tức

Ban Văn hóa – Xã hội thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp đột xuất lần thứ hai HĐND Tỉnh

Sáng 22/9, Ban Văn hóa – Xã hội tổ chức thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp đột xuất lần thứ hai Hội đồng nhân dân Tỉnh, khóa X. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh Kiều Thế Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Đoàn Tấn Bửu tham dự cuộc họp.

Bà Đoàn Duy Thùy Ngạn, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, chủ trì cuộc họp phát biểu

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến vào 03 dự thảo Nghị quyết. Qua thẩm tra, Ban Văn hóa – Xã hội thống nhất với sự cần thiết, tính khả thi ban hành Nghị quyết.

Để triển khai thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội và Chương trình trợ giúp xã hội đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễm tâm trí năm 2022, Ủy ban nhân dân Tỉnh trình Hội đồng nhân dân xem xét, giao bổ sung dự toán kinh phí thực hiện Chương trình, với số tiền 200 triệu đồng. Cơ bản thống nhất với nội dung trình, tuy nhiên Ban Văn hóa – Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh bổ sung phương án phân bổ ngân sách vào dự thảo Nghị quyết.

Đối với dự thảo Nghị quyết quy định chi tiết danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Ban Văn hóa – Xã hội thống nhất đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát lại các danh mục, khoản thu, mức thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập được quy định thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân Tỉnh trình Hội đồng nhân dân quyết định. Trong đó, mô tả thêm các dịch vụ hỗ trợ và dịch vụ phục vụ kèm theo mức giá trần chia ra 2 khu vực: thành thị và nông thôn, theo hướng vùng thành thị 100% mức trần tối đa, vùng nông thôn 80% để phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Ban Văn hóa – Xã hội đề nghị cơ quan trình rà soát cơ sở pháp lý ban hành gửi đầy đủ hồ sơ dự thảo Nghị quyết và đảm bảo trình tự thời gian theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Ban thống nhất Nghị quyết này trình tại kỳ họp cuối năm 2022, đề nghị cơ quan trình tích hợp nội dung Thông tư 02/2021/TT-BYT vào dự thảo Nghị quyết. Ngoài ra, tại Điều 9 dự thảo Nghị quyết nêu “thay thế Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND…” tuy nhiên về nội dung 02 Nghị quyết không tương đồng nhau. Do đó, đối với Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND do không còn phù hợp với thực tiễn hiện nay, có nhiều quy định được thay thế, Ban Văn hóa – Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh có Tờ trình đề nghị bãi bỏ Nghị quyết này bằng Nghị quyết quy phạm pháp luật theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2020.

Riêng đối với Tờ trình số 115/TTr-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm học 2022-2023, do Ủy ban nhân dân Tỉnh mới gửi văn bản trình, Ban Văn hóa – Xã hội chưa chuẩn bị dự thảo báo cáo thẩm tra tại cuộc họp nên nội dung này sẽ thẩm tra bổ sung để trình Hội đồng nhân dân Tỉnh xem xét, quyết định.

Kết luận buổi thẩm tra, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội Đoàn Duy Thùy Ngạn tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu, đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo sớm bổ sung hồ sơ, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh để trình Hội đồng nhân dân Tỉnh tại kỳ họp sắp tới.

Khải Hân