Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Môn Lịch sử được quy định là môn học bắt buộc trong Chương trình giáo dục phổ thông

Trang chủ Tin tức

Môn Lịch sử được quy định là môn học bắt buộc trong Chương trình giáo dục phổ thông

Giáo dục lịch sử là nội dung bắt buộc trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở giai đoạn giáo dục cơ bản từ lớp 1 đến lớp 9; ở giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp từ lớp 10 đến lớp 12, môn Lịch sử là môn học lựa chọn theo định hướng nghề nghiệp được bố trí trong tổ hợp khoa học xã hội với tổng thời lượng 210 tiết và các chuyên đề học tập lựa chọn với tổng thời lượng là 105 tiết.

Đó là nội dung trả lời của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với kiến nghị của cử tri Đồng Tháp về việc tiếp tục quy định lịch sử là môn học bắt buộc để giáo dục truyền thống yêu nước và kiến thức lịch sử cho thế hệ trẻ.

Ảnh minh họa. Nguồn: Lawnet.vn

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với yêu cầu đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học môn Lịch sử trong Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đã cụ thể hóa đầy đủ chủ trương đổi mới giáo dục lịch sử, thực hiện đầy đủ những quan điểm, mục tiêu và giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tin thần Nghị quyết 29- NQ/TW.

Thực hiện Nghị quyết số 63/2022/QH15 của Quốc hội, ngày 03/8/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số nội dung Chương trình tổng thể trong Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, trong đó môn Lịch sử được quy định là môn học bắt buộc với thời lượng 52 tiết/năm học/lớp; đồng thời có phân lựa chọn theo định hướng nghề nghiệp với thời lượng 35 tiết/năm học/lớp.

Để kịp thời triển khai chương trình mới từ năm học 2022-2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng tài liệu và tập huấn cho cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên dạy học môn Lịch sử trước khi khai giảng năm học mới, đồng thời tiếp tục chỉ đạo tăng cường truyền thông để giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và xã hội hiểu sâu hơn về Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Nguồn: 5161/BGĐT-GDTrH

Huỳnh Hoa