Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Tích cực triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn gói hỗ trợ lãi suất 2%

Trang chủ Tin tức

Tích cực triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn gói hỗ trợ lãi suất 2%

Đó là khẳng định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng trả lời cử tri tỉnh Đồng Tháp về kiến nghị cần có hướng dẫn cụ thể việc đánh giá một số tiêu chí tại khoản 4, Điều 3 Nghị định số 31/2022/NĐ-CP: “Khách hàng có khả năng trả nợ, có khả năng phục hồi theo đánh giá nội bộ của ngân hàng thương mại... ” để thống nhất thực hiện trong toàn hệ thống.

Ảnh minh họa

Theo trả lời của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Công văn số 6233/NHNN-VP ngày 08/8/2023, tiêu chí, nguyên tắc đánh giá khách hàng có khả năng trả nợ, có khả năng phục hồi theo đánh giá nội bộ của ngân hàng thương mại được hướng dẫn trên cơ sở quy định tại điểm 1.2.C khoản 1, Điều 3 Nghị quyết 43/2022/QH15 quy định hỗ trợ lãi suất (2%/năm) tối đa 40 nghìn tỷ đồng thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại cho một số ngành, lĩnh vực quan trọng, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có khả năng trả nợ, có khả năng phục hồi... Quy định này nhằm trao quyền chủ động và tạo sự linh hoạt cho các Ngân hàng thương mại trong triển khai chính sách. Tuy nhiên, thực tế quá trình thực hiện và khảo sát tại địa phương cho thấy, mặc dù có khả năng trả nợ, bản thân khách hàng cũng không dám khẳng định “có khả năng phục hồi”, vì đánh giá này rất khó, đặc biệt bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục đối diện với nhiều khó khăn, thách thức và xuất hiện thêm nhiều yếu tố bất lợi hơn so với thời điểm ban hành Nghị quyết 43/2022/QH15.

Đây là một trong các khó khăn vướng mắc xuất phát từ thực tế khách quan do các tác động bất lợi của nền kinh tế. Trường hợp sửa tiêu chí này cần báo cáo Quốc hội sửa đổi Nghị quyết 43/2022/QH15, trong khi thời gian triển khai chính sách sắp kểt thúc và kết quả hỗ trợ lãi suất thực tế có thể vẫn thấp do nhiều nguyên nhân khác và phụ thuộc rất lớn vào tâm lý e ngại công tác thanh, kiểm tra của khách hàng và cân nhắc giữa lợi ích từ HTLS 2% và chi phí bỏ ra khi nhận HTLS như theo dõi hồ sơ, chứng từ, tuân thủ các thủ tục hậu kiểm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước và ngành Ngân hàng sẽ tiếp tục thực hiện chính sách với quyết tâm cao nhất, tiếp tục công tác truyền thông, tuyên truyền đẩy mạnh triển khai hỗ trợ lãi suất để các đối tượng quan tâm được tiếp cận chính sách hỗ trợ từ ngân sách. Đồng thời, sẽ tiếp tục chỉ đạo các NHTM dành nguồn lực của chính các ngân hàng để hỗ trợ giảm lãi suất cho khách hàng và tích cực triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp, nền kinh tế theo đúng chủ trương của Quốc hội, chỉ đạo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn: 6233/NHNN-VP

Huỳnh Hoa