Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Chưa bố trí được vốn để tiếp tục đầu tư tuyến Quốc lộ 30 đoạn Hồng Ngự - Dinh Bà

Trang chủ Tin tức

Chưa bố trí được vốn để tiếp tục đầu tư tuyến Quốc lộ 30 đoạn Hồng Ngự - Dinh Bà

Cử tri tỉnh Đồng Tháp kiến nghị Bộ Giao thông vận tải sớm xem xét bố trí vốn đầu tư tuyến Quốc lộ 30 (đoạn từ Hồng Ngự - Dinh Bà), do tuyến đường này hiện xuống cấp nghiêm trọng, mật độ phương tiện đông, tiềm ẩn tai nạn giao thông cao.

Nội dung kiến nghị của cử tri Bộ Giao thông vận tải có văn bản số 10337/BGTVT-KHĐT trả lời như sau: 

Theo quy hoạch được duyệt, Quốc lộ 30 có điểm đầu tại Quốc lộ 1 (Cái Bè, Tiền Giang), điểm cuối tại Cửa khẩu Dinh Bà, Đồng Tháp; chiều dài tuyến khoảng 112 km; quy mô cấp III, 2-4 làn xe. Hiện trạng đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp (khoảng 104 km) đã được đầu tư khoảng 64 km đạt tiêu chuẩn đường cấp III, 2 làn xe, còn lại khoảng 40 km đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, 2 làn xe. Thời gian qua, Bộ Giao thông vận tải đã chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam thực hiện duy tu thường xuyên và đầu tư sửa chữa Quốc lộ 30 đoạn Hồng Ngự - Dinh Bà bằng nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ với tổng kinh phí các năm 2021, 2022, 2023 khoảng 56.500 triệu đồng và năm 2024 đã chấp thuận 23.900 triệu đồng.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, nguồn lực được Quốc hội, Chính phủ phân bổ cho Bộ Giao thông vận tải rất hạn hẹp và cần ưu tiên bố trí cho các dự án động lực, quan trọng quốc gia,… Đối với nhu cầu đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Bộ Giao thông vận tải đã cân đối khoảng 5.111 tỷ đồng để đầu tư các dự án, gồm 848 tỷ đồng để hoàn thành đầu tư Dự án kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mê Kông; 1.947 tỷ đồng đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ; 194 tỷ đồng đầu tư Dự án Quốc lộ 54 (giai đoạn 2); 909 tỷ đồng đầu tư Dự án Quốc lộ 30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự; 738 tỷ đồng đầu tư tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ và 475 tỷ đồng cho Dự án cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1. Do khó khăn trong cân đối nguồn lực nên chưa thể bố trí được nguồn vốn để thực hiện việc tiếp tục đầu tư Dự án xây dựng Quốc lộ 30 đoạn Hồng Ngự - Dinh Bà, tỉnh Đồng Tháp, nội dung này cũng đã được UBND tỉnh Đồng Tháp có ý kiến thống nhất về thứ tự ưu tiên đầu tư các dự án trên Quốc lộ 30 tại văn bản số 285/UBND-ĐTXD ngày 15/9/2020. 

Ghi nhận kiến nghị của cử tri, Bộ Giao thông vận tải sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương huy động các nguồn lực hợp pháp để đầu tư dự án, đồng thời giao Cục Đường bộ Việt Nam thường xuyên kiểm tra, thực hiện bảo trì tuyến đường để đảm bảo điều kiện đi lại, vận tải thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Khải Hân