Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null ĐBQH Nguyễn Thị Mai Hoa tranh luận đối với ý kiến liên quan tới kết quả giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Nghị quyết 88/2014/QH13 về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Trang chủ Đại biểu với cử tri

ĐBQH Nguyễn Thị Mai Hoa tranh luận đối với ý kiến liên quan tới kết quả giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Nghị quyết 88/2014/QH13 về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông