Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Chế độ trợ cấp đối với cán bộ, chiến sĩ CAND tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm

Trang chủ Tin tức

Chế độ trợ cấp đối với cán bộ, chiến sĩ CAND tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm

Bộ Công an ban hành Thông tư 41/2023/TT-BCA quy định thực hiện chế độ trợ cấp đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương.

Ảnh minh hoạ

Thời gian công tác được tính hưởng chế độ thực hiện theo quy định tại Điều 3 của Thông tư này.

Mức hưởng trợ cấp hằng tháng là 813.614 đồng/người/tháng, đối với người có số năm công tác thực tế được tính hưởng chế độ từ đủ 15 năm. Sau đó cứ thêm một năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 5%, mức trợ cấp.

Cụ thể: Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm: 813.614 đồng/người/tháng; Từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm: 854.295 đồng/người/tháng; Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm: 894.975 đồng/người/tháng; Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm: 935.656 đồng/người/tháng; Từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm: 976.337 đồng/người/tháng.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/10/2023.

Nguồn: 41/2023/TT-BCA

Minh Quân