Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Khó khăn trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức

Trang chủ Tin tức

Khó khăn trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức

Để có cơ sở phục vụ công tác thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh về giao biên chế công chức, viên chức, số lượng người làm việc trong các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ năm 2024, Lãnh đạo Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Tỉnh vừa có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Thanh Bình, thành phố Cao Lãnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Qua đó, Ban đã ghi nhận được nhiều khó khăn, cũng như kiến nghị, đề xuất của các cơ quan.

Ban Pháp chế làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Thanh Bình

Qua làm việc, Ban Pháp chế nhận thấy, các cơ quan, địa phương đã chủ động ban hành kế hoạch sử dụng, tuyển dụng mới công chức, viên chức. Đồng thời, đề ra các giải pháp và định hướng để thực hiện theo lộ trình tinh giản biên chế giai đoạn 2024 – 2026 thật phù hợp.

Một số khó khăn trong công tác sử dụng biên chế, thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế của ngành, địa phương là chưa tuyển đủ số biên chế công chức, viên chức theo chỉ tiêu được giao, nguyên nhân chủ yếu do chế độ tiền lương thấp, khó thu hút nhân lực, số lượng hồ sơ dự tuyển thấp, cá biệt có trường hợp không có hồ sơ dự tuyển. Ngoài ra, một số ngành hiện chưa có nguồn hay cơ sở đào tạo (nhân viên thiết bị) một số ngành chuyên môn kỹ thuật gặp khó khăn trong công tác tuyển dụng…. Do đó, việc tinh giản biên chế sẽ ảnh hưởng đến tiêu chuẩn số giáo viên/lớp, một số đơn vị đã được phê duyệt hoặc vị trí việc làm đã được quy đinh cụ thể khó có thể tinh giản.

Tại buổi làm việc, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Bình đề xuất Tỉnh kiến nghị Trung ương có cơ chế xét tuyển đối với các ngành khó tuyển dụng như: giáo viên mầm non, các chức danh khác tại trường. Qua kết quả thực hiện quản lý nhà nước về biên chế còn nhiều khó khăn, cần có giải pháp tháo gỡ, nhất là biên chế lãnh đạo đối với các đơn vị sự nghiệp công lập ngành giáo dục, Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh kiến nghị Ban Pháp chế ưu tiên giám sát công tác này.

PVN