Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Tam Nông: Giám sát việc ban hành Nghị quyết của các xã, thị trấn

Trang chủ Chi tiết bài viết

Tam Nông: Giám sát việc ban hành Nghị quyết của các xã, thị trấn

Ban Pháp chế HĐND huyện Tam Nông vừa ban hành Kế hoạch giám sát việc ban hành Nghị quyết của các xã, thị trấn từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Theo Kế hoạch, Ban Pháp chế sẽ giám sát Thường trục HĐND các xã: Tân Công Sính, Hoà Bình, An Hoà và An Long, từ ngày 17-18/9/2020.

Đoàn giám sát sẽ tập trung nghiên cứu các Nghị quyết đã được HĐND xã, thị trấn ban hành, đồng thời đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết, từ đó kịp thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp để khắc phục những hạn chế, tồn tại, nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả các Nghị quyết đã ban hành.

Nguồn: 67/KH-HĐND

Minh Quân