Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2020-2021

Trang chủ Chi tiết bài viết

Tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2020-2021

Nghị quyết số 287/2019/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp năm 2020 đã giao chỉ tiêu tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2020 là 90%, theo kết quả thực hiện trong năm học 2019-2020 tương đối khả quan, số học sinh, sinh viên (HSSV) thuộc diện bắt buộc phải tham gia chỉ đạt 97,33%.

Để thực hiện đạt chỉ tiêu Nghị quyết HĐND Tỉnh, vừa qua UBND Tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị liên quan, UBND cấp huyện phối hợp chỉ đạo thực hiện tốt công tác BHYT HSSV nhằm góp phần tăng tỷ lệ bao phủ BHYT của địa phương, sớm đạt chỉ tiêu thực hiện BHYT toàn dân, hướng tới mục tiêu bao phủ BHYT trên địa bàn Tỉnh đảm bảo 100% HSSV tham gia.

Theo Nghị quyết số 157/2017/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác; hộ cận nghèo; HSSV trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2018-2020, theo đó HSSV được hỗ trợ 40% mức đóng BHYT (trong đó ngân sách Trung ương 30%, ngân sách địa phương 10%).

Nguồn: 407/UBND-THVX

Võ Văn Đề