Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Khảo sát, giám sát kết quả hoạt động của Tòa án nhân dân năm 2020

Trang chủ Chi tiết bài viết

Khảo sát, giám sát kết quả hoạt động của Tòa án nhân dân năm 2020

Ban Pháp chế HĐND Tỉnh vừa ban hành Kế hoạch khảo sát, giám sát kết quả hoạt động của Tòa án nhân dân năm 2020. Đoàn khảo sát, giám sát do Trưởng Ban Pháp chế HĐND Tỉnh Nguyễn Văn Thi làm Trưởng đoàn.

Theo Kế hoạch, ngày 08/10/2020, Đoàn khảo sát sẽ làm việc với TAND huyện Lấp Vò; ngày 09/10/2020 làm việc với TAND Thành phố Cao Lãnh và ngày 29/10/2020 giám sát tại TAND Tỉnh.

Nội dung khảo sát, giám sát tập trung vào tổng số vụ án hình sự, vụ án dân sự, việc dân sự đã thụ lý, giải quyết trong năm 2020; số lượng án quá thời hạn luật định chưa đưa ra xét xử, nguyên nhân (nếu có); số lượng án bị hủy, sửa và nguyên nhân; kết quả thực hiện các chỉ tiêu giải quyết án do cấp trên giao; công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc của Chánh án TAND trong nội bộ cơ quan và giữa Tòa án cấp trên đối với Tòa án cấp dưới; hiệu quả công tác phối hợp với các ngành, các cấp có liên quan; kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân trong năm 2020; công tác tổ chức biên chế của ngành; kết quả thực hiện các kiến nghị tại Báo cáo số 339/BC-HĐND ngày 08/11/2019 của Ban Pháp chế HĐND Tỉnh về kết quả giám sát công tác giải quyết các tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.v.v…

Nguồn: 214/KH-HĐND

Nguyễn Văn Nghiệm