Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời chất vấn đại biểu Lê Đình Huy tại kỳ họp thứ mười ba

Chi tiết bài viết Chất vấn, trả lời chất vấn

Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời chất vấn đại biểu Lê Đình Huy tại kỳ họp thứ mười ba

Tại kỳ họp thứ mười ba, đại biểu Lê Đình Huy, đơn vị huyện Hồng Ngự chất vấn Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về giải pháp để đẩy nhanh triển khai các khu, cụm công nghiệp.

Vấn đề này được Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời tại Công văn số 106/SKHĐT-HTĐT, ngày 14/01/2019

>>> Xem nội dung trả lời tại đây