Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Sở Nội vụ trả lời chất vấn đại biểu Nguyễn Hữu Đức tại kỳ họp thứ mười ba

Chi tiết bài viết Chất vấn, trả lời chất vấn

Sở Nội vụ trả lời chất vấn đại biểu Nguyễn Hữu Đức tại kỳ họp thứ mười ba

Tại kỳ họp thứ mười ba, đại biểu Nguyễn Hữu Đức, đơn vị huyện Lai Vung chất vấn Giám đốc Sở Nội vụ về trách nhiệm của Sở Nội vụ khi để tình trạng tuyển dụng công chức, viên chức không đúng theo quy định xảy ra trong thời gian qua mà không được chấn chỉnh kịp thời? biện pháp gì để giải quyết hợp tình, hợp lý những trường hợp nêu trên?

Vấn đề này được Giám đốc Sở Nội vụ trả lời tại Công văn số 54/SNV-TTr, ngày 09/01/2019

>>> Xem nội dung trả lời tại đây