Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Huyện Cao Lãnh: Tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 -2021

Trang chủ Chi tiết bài viết

Huyện Cao Lãnh: Tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 -2021

Sáng 05/01/2021, Hội đồng nhân dân huyện Cao Lãnh tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Trần Văn Hiếu, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh dự hội nghị.

Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tham dự Hội nghị. (Ảnh: Thanh Sang)

Tại hội nghị, Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện đã báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Trong nhiệm kỳ, Hội đồng nhân dân Huyện đã tổ chức 15 kỳ họp (trong đó: 09 kỳ họp thường lệ và 06 kỳ họp chuyên đề), thông qua 56 Nghị quyết trên tất cả các lĩnh vực, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân trên địa bàn huyện.

Tại Hội nghị, Uỷ ban nhân dân huyện báo cáo hoạt động chỉ đạo điều hành trong nhiệm kỳ 2016-2021, báo cáo đã đánh giá, phân tích những ưu điểm, hạn chế trong công tác lãnh đạo điều hành của Uỷ ban nhân dân huyện và đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Hội nghị tiếp thu, ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp của đại biểu về công tác tổ chức, hoạt động của Hội đồng nhân dân trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Dịp này, nhiều tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc được tặng bằng khen có nhiều đóng góp cho hoạt động Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021.

Thanh Sang