Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Huyện Hồng Ngư: Tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021

Trang chủ Chi tiết bài viết

Huyện Hồng Ngư: Tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021

Sáng ngày 05/01/2021, Hội đồng nhân dân huyện Hồng Ngự tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021. Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh dự và phát biểu với hội nghị.

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh Nguyễn Thị Kim Tuyến phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị được nghe báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021, phương hướng nhiệm vụ còn lại của nhiệm kỳ và một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026; Uỷ ban nhân dân huyện báo cáo kết quả triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020; các báo cáo hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân huyện, Toà án nhân dân huyện, Chi Cục Thi hành án dân sự huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021; báo cáo tình hình thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021; các tham luận, ý kiến phát biểu của Phòng chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện và Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã.

Điểm nổi bật tại Hội nghị này, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức hoạt động tri ân đối với các đồng chí nguyên là Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; Trưởng, Phó các Ban của Hội đồng nhân dân huyện nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác đã có công đóng góp cho hoạt động của Hội đồng nhân dân thời gian qua.

Hội nghị đã khen thưởng 05 tập thể và 10 cá nhân có thành tích đóng góp cho hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Minh Tâm