Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021

Trang chủ Chi tiết bài viết

Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 06/01/2021, Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức tổng kết nhiệm kỳ. Ông Trần Văn Hiếu, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Tỉnh dự hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị tổng kết nhiệm kỳ

Đại biểu HĐND huyện Châu Thành Khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu là 37 vị được chia làm 10 tổ, trong đó: đại biểu nữ 16 vị chiếm 43,24%; đại biểu trẻ tuổi 07 vị chiếm 18,92%.

Trong nhiệm kỳ, Hội đồng nhân dân Huyện luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm là cơ quan đại diện của nhân dân, tích cực học tập, nghiên cứu, đổi mới phương thức làm việc để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Hội đồng nhân dân Huyện đã tổ chức 11 kỳ họp thường kỳ theo quy định, 01 Hội nghị chất vấn giữa hai kỳ họp và 01 phiên giải trình của Thường trực Hội đồng nhân dân; thông qua 106 Nghị quyết; ban hành 11 văn bản thỏa thuận giữa hai kỳ họp với Uỷ ban nhân dân huyện. Nhìn chung, các Nghị quyết được ban hành điều xuất phát từ nhu cầu thực tế của địa phương, do đó đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự.

Kết thúc nhiệm kỳ, 07 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội đồng nhân dân được tặng bằng khen.

Thanh Sang