Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân Thành phố Sa Đéc nhiệm kỳ 2016 - 2021

Trang chủ Chi tiết bài viết

Tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân Thành phố Sa Đéc nhiệm kỳ 2016 - 2021

Chiều ngày 06/01/2021, Hội đồng nhân dân Thành phố Sa Đéc tổ chức tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021. Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh dự Hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị

Hội đồng nhân dân Thành phố có 30 đại biểu được chia thành 07 tổ theo 07 đơn vị bầu cử. Trong nhiệm kỳ, chất lượng các kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn Thành phố ngày càng nâng cao; điều hành kỳ họp dân chủ, linh động, thẳng thắn, phát huy trí tuệ của tập thể, chất lượng các cuộc chất vấn và trả lời chất vấn ngày càng được nâng cao, nhất là các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường…. Hội đồng nhân dân Thành phố còn tổ chức cho Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thảo luận tại tổ theo đơn vị bầu cử xã, phường.

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội đồng nhân dân Thành phố đã tổ chức 17 kỳ họp và thông qua 105 nghị quyết, trong đó có 29 Nghị quyết về nhân sự và 76 Nghị quyết trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, không có Nghị quyết nào ban hành trái pháp luật và bị Hội đồng nhân dân cấp trên bãi bỏ, sửa đổi. Hoạt động giám sát đã kịp thời phát hiện các vướng mắc và đưa ra nhiều kiến nghị sát thực tế. Mối quan hệ giữa Thường trực Hội đồng nhân dân với Uỷ ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các đơn vị đã ký kết quy chế phối hợp ngày càng được tăng cường. Công tác tiếp dân và giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri được coi trọng và quan tâm.

Tuy nhiên, hoạt động của Hội đồng nhân dân vẫn còn một số hạn chế như: ý kiến chất vấn của đại biểu trong các kỳ họp còn ít, công tác theo dõi việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát chuyên đề chưa được thường xuyên, việc tập huấn kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố chưa nhiều….

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh Nguyễn Thị Kim Tuyến phát biểu tại hội nghị

Dự và phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh Nguyễn Thị Kim Tuyến ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Hội đồng nhân dân Thành phố Sa Đéc trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, nhất là thực hiện tốt công tác giám sát đối với các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành cũng như tổ chức nhiều cuộc giám sát theo chuyên đề. Đồng thời, đề nghị Hội đồng nhân dân Thành phố trong thời gian tới tiếp tục tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền xem xét, giải quyết ngay những vấn đề phát sinh ở cơ sở, triển khai tốt nhiệm vụ bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp sắp tới.

Dịp này, Uỷ ban nhân dân Thành phố khen thưởng 08 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội đồng nhân dân Thành phố, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đông Xuân