Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân huyện Tân Hồng tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021

Trang chủ Chi tiết bài viết

Hội đồng nhân dân huyện Tân Hồng tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 07/01/2021, Hội đồng nhân dân huyện Tân Hồng khóa VI đã tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Kim Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh, ông Phạm Văn Hòa - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh.

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh Nguyễn Thị Kim Tuyến (thứ 6 từ trái qua) chụp ảnh lưu niệm với hội nghị

Hội đồng nhân dân huyện Tân Hồng có 31 đại biểu được chia làm 9 tổ đại biểu, trong đó: nữ 06 vị chiếm 19,35%; tái cử 18 đại biểu. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng nhân dân huyện Tân Hồng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm là cơ quan đại diện của nhân dân, tích cực nghiên cứu, đổi mới phương pháp làm việc, không ngừng nâng cao chất lượng để thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng nhân dân huyện Tân Hồng đã tổ chức được 17 kỳ họp, ban hành 91 nghị quyết. Nhìn chung, các nghị quyết do Hội đồng nhân dân huyện ban hành đều xuất phát từ nhu cầu thực tế của địa phương, do đó đã tạo sự chuyển biến tích cực về mọi mặt, góp phần giữ vững quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Ngoài ra Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức phiên chất vấn giữa 02 kỳ họp và phiên giải trình của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện.

Tại hội nghị tổng kết, có 5 tập thể và 10 cá nhân nhận giấy khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện do có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Duy Tân