Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân Thành phố Hồng Ngự tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Hội đồng nhân dân Thành phố Hồng Ngự tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 07/01/2021, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồng Ngự tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021. Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh dự hội nghị.

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh Nguyễn Thị Kim Tuyến (thứ 8 từ phải qua) chụp ảnh lưu niệm với hội nghị

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồng Ngự đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, nêu cao tinh thần trách nhiệm là cơ quan đại diện của nhân dân, thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, luôn bám sát chủ trương, nghị quyết của Thành ủy.

Hội đồng nhân dân thành phố đã tổ chức được 20 kỳ họp, thông qua 140 Nghị quyết trên các lĩnh vực, trong đó: về công tác tổ chức, nhân sự có 59 nghị quyết; công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh có 66 Nghị quyết.... Các nghị quyết do Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Thực hiện tốt nhiệm vụ đại biểu dân cử, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố đã tiếp xúc được 526 cuộc và tiếp nhận 1.693 lượt ý kiến, kiến nghị; hầu hết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đều được chuyển đến Uỷ ban nhân dân xem xét trả lời.

Thanh đánh giá của Hội đồng nhân dân Thành phố, hoạt động giám sát thường xuyên và giám sát tại kỳ họp của đại biểu còn hạn chế; nội dung thỏa thuận giữa Thường trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân Thành phố phát sinh giữa hai kỳ họp còn nhiều.

Duy Tân