Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Ông Mai Ngọc Dinh giữ chức Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Ông Mai Ngọc Dinh giữ chức Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Chiều ngày 11/1/2021, Văn phòng Quốc hội tổ chức Lễ chuyển giao Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp từ Văn phòng Quốc hội về Uỷ ban nhân dân tỉnh và công bố Quyết định Ban Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Tham dự Lễ chuyển giao có: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND Tỉnh Phan Văn Thắng; Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh Nguyễn Thị Kim Tuyến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang cùng toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Buổi Lễ chuyển giao đã công bố Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14 ngày 18/9/2020 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết số 395/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Quyết định của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội về việc điều động 08 công chức, 03 lao động hợp đồng của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp về cho tỉnh quản lý.

Thường trực HĐND Tỉnh, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tặng hoa chức mừng Ban lãnh đạo Văn phòng

Sau phần công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và của Tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã trao các Quyết định bổ nhiệm Ban Lãnh đạo Văn phòng. Theo đó, ông Mai Ngọc Dinh - Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp giữ chức Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp; 03 Phó Chánh Văn phòng gồm các ông: Bùi Minh Châu - Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Tô Minh Thuận - Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Nguyễn Hữu Lý - Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp.

Phát biểu tại buổi lễ chuyển giao, ông Vũ Minh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ cho cán bộ, công chức và người lao động; cán bộ, công chức sớm thích nghi và ổn định tổ chức, bộ máy, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ/Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành có liên quan tạo điều kiện thuận lợi để Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng anhân dân tỉnh Đồng Tháp sớm ổn định tổ chức bộ máy, cơ chế, kinh phí hoạt động đúng theo quy định tại Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp, tạo điều kiện để cơ quan này hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Minh Quân