Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân huyện Lai Vung nhiệm kỳ 2016-2021

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân huyện Lai Vung nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng ngày 13/01/2021, Hội đồng nhân dân huyện Lai Vung, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá hoạt động Hội đồng nhân dân. Ông Nguyễn Hữu Đức, Uỷ viên Thường trực, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh dự hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị tổng kết

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện đã thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu chương trình công tác đề ra, hoạt động chỉ đạo, điều hòa, phối hợp của Thường trực đảm bảo đúng theo quy định, bám sát vào chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của Huyện ủy, sớm cụ thể hóa các chương trình kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội lần thứ VII của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện bằng các Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021 có nhiều đổi mới, cải tiến để nâng cao chất lượng, hiệu quả; hoạt động giám sát từng bước đi vào chiều sâu, hoạt động chất vấn ngày càng được tăng cường; nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm, kết hợp giám sát các vấn đề phát sinh, việc thực hiện các kết luận và kiến nghị sau giám sát được quan tâm, chú trọng; qua đó đã phát hiện và kiến nghị xử lý kịp thời những hạn chế, thiếu sót.

Nhiệm kỳ qua, Hội đồng nhân dân huyện đã thực hiện tốt chức năng giám sát tại các kỳ họp, đã xem xét 125 báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và các ngành Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan Thi hành án dân sự huyện; tổ chức 10 kỳ họp lệ và 04 kỳ họp bất thường (Chuyên đề) để quyết định những vấn đề quan trọng, cấp bách của địa phương; thông qua 132 Nghị quyết (trong đó có 34 Nghị quyết về nhân sự), ban hành 24 văn bản thỏa thuận v.v… hầu hết các Nghị quyết đều được Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện kịp thời bằng các quyết định, kế hoạch cụ thể,... góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Kết thúc nhiệm kỳ, 16 cá nhân được khen thưởng do có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện.

Nguyễn Văn Nghiệm