Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị của cử tri về giải pháp phòng ngừa và đẩy lùi tình trạng bạo lực học đường

Trang chủ Kiến nghị và trả lời

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị của cử tri về giải pháp phòng ngừa và đẩy lùi tình trạng bạo lực học đường

Ngày 03/3/2021 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản số 808/BGDĐT-GDCTHSSV gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Cử  tri đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có giải pháp hiệu quả để ngăn chặn bạo lực học đường, bảo mẫu hành hạ trẻ em, không để xảy ra các vụ việc như thời gian qua.

Nội dung này được Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, trả lời như sau:

=> Mời xem nội dung văn bản trả lời: Công văn 808/BGDĐT-GDCTHSSV