Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Bộ Tài nguyên và MT trả lời kiến nghị cử tri về thủ tục điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

Trang chủ Kiến nghị và trả lời

Bộ Tài nguyên và MT trả lời kiến nghị cử tri về thủ tục điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

Ngày 09/9/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 4927/BTNMT-PC gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Thời gian qua, để thực hiện chính sách thu hút đầu tư, các địa phương đẩy mạnh kêu gọi các nhà đầu tư lập dự án đầu tư các khu đô thị và các dự án khác. Qua khảo sát nhà đầu tư đề xuất vị trí không nằm trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên, việc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gặp nhiều khó khăn do chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể, ảnh hưởng rất lớn đến việc kêu gọi đầu tư. Kiến nghị kịp thời hỗ trợ, có văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện các thủ tục để nhanh chóng điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất phù hợp với tình hình thực tế để đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư.

Nội dung này được Bộ trưởng Trần Hồng Hà trả lời như sau:

=> Mời xem nội dung chi tiết Công văn số 4927/BTNMT-PC