Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị cử tri về tình hình đạo đức xã hội xuống cấp

Trang chủ Kiến nghị và trả lời

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị cử tri về tình hình đạo đức xã hội xuống cấp

Ngày 16/9/2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 3631/BGDĐT-GDCTHSSV gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Cử tri lo lắng trước tình hình đạo đức xã hội ngày càng xuống cấp gây tác động tiêu cực đến tâm lý xã hội, nhất là đối với giới trẻ. Cử tri đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cần quan tâm nhiều hơn nữa việc giáo dục đạo đức, đào tạo con người, giáo dục phải kết hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, cần tăng thời lượng dạy môn giáo dục công dân, đưa vào bài học những tấm gương về đạo đức, những câu chuyện người tốt việc tốt góp phần tác động tích cực đến suy nghĩ và hành động của học sinh.

Nội dung này được Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trả lời như sau:

=> Mời xem nội dung chi tiết Công văn số 3631/BGDĐT-GDCTHSSV