Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Ban bầu cử đại biểu HĐND Tỉnh số 13 kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử huyện Lai Vung

Trang chủ Tin tức

Ban bầu cử đại biểu HĐND Tỉnh số 13 kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử huyện Lai Vung

Ngày 14/4/2021, Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh số 13, do ông Huỳnh Minh Thức, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh, Uỷ viên Uỷ ban bầu cử Tỉnh làm Trưởng ban đã làm việc với Ủy ban bầu cử huyện Lai Vung về công tác chuẩn bị bầu cử.

Ông Huỳnh Minh Thức phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử huyện Lai Vung, hiện tại, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã thành lập các tiểu ban giúp việc cho Ủy ban bầu cử cấp xã, thị trấn, thành lập Ban bầu cử, Tổ bầu cử đã niêm yết danh sách cử tri,… theo quy định. Cụ thể, các đơn vị thị trấn Lai Vung, xã Tân Phước, Tân Thành, Hòa Thành, Tân Dương và Long Hậu đã thực hiện xong việc niêm yết danh sách cử tri theo quy định, trong đó xã Tân Dương đã niêm yết danh sách cử tri sớm nhất.

Tính đến ngày 13/4/2021, các xã, thị trấn của các đơn vị nêu trên đã hoàn thành việc lập danh sách cử tri và niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, thị trấn và các Tổ, các điểm của khu vực bỏ phiếu, thông báo rộng rãi trên đài truyền thanh của xã, thị trấn về danh sách cử tri và việc niêm yết để nhân dân kiểm tra.

Bên cạnh đó, Ủy ban bầu cử huyện, xã, thị trấn đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bầu cử để nhân dân biết và hăng hái đi bầu cử đảm bảo theo quy định. Đồng thời, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các điểm, khu vực bỏ phiếu theo Kế hoạch số 111/KH-BCĐ ngày 02/4/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Tỉnh.

Nguyễn Văn Nghiệm