Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Chưa hỗ trợ chi phí đầu tư đối với Nhà hàng Vườn Xanh, Homestay hộ Trần Thị Phiến

Trang chủ Tin tức

Chưa hỗ trợ chi phí đầu tư đối với Nhà hàng Vườn Xanh, Homestay hộ Trần Thị Phiến

Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, vừa qua, Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh ban hành văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh Phạm Thiện Nghĩa về đề nghị chi hỗ trợ chi phí đầu tư Nhà hàng Vườn Xanh - Homestay hộ Trần Thị Phiến có địa chỉ tại Khóm Phú Mỹ, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình.

ảnh minh hoạ

Theo đó, do Hộ kinh doanh Nhà hàng Vườn Xanh, Homestay hộ Trần Thị Phiến tự mở rộng, xây dựng, lấn chiếm đất bãi bồi thuộc sở hữu nhà nước và chưa khắc phục hiện trạng theo quy định nên Uỷ ban nhân dân Tỉnh tạm thời chưa xem xét nội dung đề nghị chi hỗ trợ chi phí đầu tư xây dựng cơ sở ăn uống kết hợp bán hàng đặc sản theo Nghị quyết số 210/2018/NQ-HĐND và Nghị quyết số 393/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Tỉnh.

Uỷ ban nhân dân Tỉnh yêu cầu sau khi được cơ quan chức năng xác nhận tình trạng khắc phục theo quy định đối với phần đất tự mở rộng, xây dựng, lấn chiếm đất bãi bồi, giao Sở Tài chính tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh xem xét, chi hỗ trợ theo quy định.

Nguồn: 676/VPUBND-KT

Võ Văn Đề