Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh kiểm tra công tác lập và niêm yết danh sách cử tri trên địa bàn Thành phố Sa Đéc

Trang chủ Tin tức

Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh kiểm tra công tác lập và niêm yết danh sách cử tri trên địa bàn Thành phố Sa Đéc

Sáng ngày 15/4/2021, Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh đơn vị số 15 (sau đây gọi tắt là Ban bầu cử) tổ chức đoàn kiểm tra công tác lập và niêm yết danh sách cử tri trên địa bàn Thành phố Sa Đéc.

Ban bầu cử đã kiểm tra công tác lập và niêm yết danh sách cử tri tại Uỷ ban nhân dân các Phường: 1, 2, 3, 4; các xã: Tân Qui Tây, Tân Phú Đông.

Việc niêm yết danh sách cử tri như trên tạo thuận lợi cho cử tri tra cứu thông tin, địa điểm bỏ phiếu

Nhìn chung, các đơn vị được kiểm tra thực hiện đúng tiến độ việc lập và niêm yết danh sách cử tri của địa phương; vị trí niêm yết là những địa điểm công cộng, cử tri dễ nhìn thấy, an toàn, dễ tra cứu tên và khu vực, địa điểm bỏ phiếu. Tuy nhiên, một số điểm niêm yết danh sách cử tri còn sai về định dạng ngày tháng năm sinh trong danh sách; có điểm niêm yết danh sách cử tri trong hẻm, nằm trong phạm vi hàng rào của Ban nhân dân khóm.

Tại các điểm kiểm tra, Ban bầu cử đã nhắc nhở các đơn vị sớm khắc phục những lỗi niêm yết, vị trí niêm yết cần công khai tại các điểm công cộng để cử tri theo dõi, kiểm tra thông tin cá nhân, đảm bảo danh sách niêm yết an toàn, không bị rách hoặc mưa ướt. Đồng thời đề nghị các đơn vị cập nhật hướng dẫn số 234/HÐBCQG-TBVBPLTTTT về lập danh sách cử tri và phương án thực hiện bỏ phiếu với các trường hợp đang cách ly y tế, chống dịch covid-19 và tại các địa phương có dịch bệnh phát sinh.

Theo thông tin từ Uỷ ban bầu cử Thành phố Sa Đéc, Thành phố đã bố trí 70 máy vi tính cho 70 điểm bỏ phiếu để thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo tiến độ, kết quả bầu cử; tập trung tuyên truyền bằng hình thức xe lưu động đến các khu vực không có loa truyền thanh để người dân biết, hăng hái đi bầu cử; đến thời điểm này các đơn vị chưa gặp khó khăn về việc lập và niêm yết danh sách cử tri trên toàn địa bàn Thành phố.

Minh Quân