Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Chốt danh sách số người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh

Trang chủ Tin tức

Chốt danh sách số người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh

Tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 (ngày 16/4), Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đã báo cáo kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị tỉnh Đồng Tháp và ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hội nghị thông qua báo cáo kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét
và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú

Theo đó, từ ngày 21/3 đến ngày 09/4, Ban Công tác Mặt trận khóm (ấp) trên địa bàn tỉnh phối hợp tổ chức 11 cuộc Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với 11 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị tỉnh Đồng Tháp; có 798 cử tri tham dự với 25 lượt ý kiến đóng góp của cử tri đối với những người giới thiệu ứng cử.

Có 88 cuộc hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri đối với 100 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026, có 5.949 cử tri tham dự, với 115 lượt ý kiến.

Ý kiến nhận xét của cử tri tập trung đối chiếu về tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đối với những người ứng cử. Cử tri tham dự hội nghị thẳng thắn, dân chủ bày tỏ ý kiến góp ý đối với các ứng cử viên về mối quan hệ với nhân dân nơi cư trú v.v.. Cử tri bày tỏ nguyện vọng, niềm tin đối với những người ứng cử khi trúng cử sẽ có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và đất nước.

Sau Hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử, có 01 trường hợp xin rút tên khỏi danh sách giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và 03 trường hợp xin rút tên khỏi danh sách giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3, các đại biểu tham dự đã biểu quyết thống nhất cho 04 trường hợp nói trên được rút khỏi danh sách ứng cử.

Các đại biểu biểu quyết danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội.

Hội nghị thống nhất số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị tỉnh Đồng Tháp  là 10 người và số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 97 người.

(Nguồn: Cổng thông tin điện tử Đồng Tháp)