Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Uỷ ban Thường vụ Quốc hội giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại Đồng Tháp

Trang chủ Tin tức

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại Đồng Tháp

Ngày 12/4/2021, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch số 871/KH-UBTVQH14 giám sát, kiểm tra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Để đảm bảo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, bầu được những đại biểu đủ tiêu chuẩn, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Theo Kế hoạch, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành giám sát việc triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị về công tác bầu cử và các văn bản có liên quan; việc thực hiện các văn bản do các cơ quan có thẩm quyền ở trung ương và địa phương ban hành để phục vụ bầu cử; việc lập và triển khai kế hoạch tổ chức cuộc bầu cử v.v…

Ngày 16, 17/4/2021, Đoàn sẽ làm việc với Uỷ ban bầu cử tỉnh Đồng Tháp về việc thành lập Tổ bầu cử; công tác giải quyết các ý kiến của cử tri nơi cư trú về những người ứng cử đại biểu Quốc hội đã được hội nghị hiệp thương lần thứ hai lập danh sách sơ bộ; tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba và lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; lập và niêm yết danh sách cử tri; việc chia khu vực bỏ phiếu; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về công tác bầu cử, về những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; công tác thông tin, tuyên truyền trong cuộc bầu cử; công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, y tế (nhất là các phương án phòng, chống dịch Covid-19) trong cuộc bầu cử.

Nguồn: 871/KH-UBTVQH14

Huỳnh Hoa