Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Chuyển vốn uỷ thác để cho vay phát triển một số ngành hàng nông nghiệp có tiềm năng theo chính sách của Tỉnh

Trang chủ Tin tức

Chuyển vốn uỷ thác để cho vay phát triển một số ngành hàng nông nghiệp có tiềm năng theo chính sách của Tỉnh

Uỷ ban nhân dân Tỉnh vừa có văn bản gửi Sở Tài chính thực hiện các thủ tục điều chỉnh nguồn vốn và ký hợp đồng uỷ thác với Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Đồng Tháp để cho vay phát triển một số ngành hàng nông nghiệp có tiềm năng trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Trên cơ sở đề nghị của ngành chuyên môn, Uỷ ban nhân dân Tỉnh thống nhất chủ trương, đồng ý điều chỉnh giảm dự toán sự nghiệp kinh tế năm 2021 với số tiền 3 tỷ đồng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (phần kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp theo Nghị quyết số 138/2017/NQ-HĐND) để chuyển vốn uỷ thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Tỉnh thực hiện cho vay phát triển một số ngành hàng nông nghiệp có tiềm năng trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Về hồ sơ, thủ tục cho vay, Uỷ ban nhân dân Tỉnh đề nghị Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Tỉnh chịu trách nhiệm kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo thành phần hồ sơ cho vay vốn theo đúng quy định trước khi giải ngân kinh phí.

Nguồn: 238/UBND-KT

Võ Văn Đề