Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị: Học tập và làm theo Bác phải trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm

Học tập HCM Học tập HCM

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị: Học tập và làm theo Bác phải trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng và Nhân dân ta di sản vô cùng đồ sộ và quý giá, đó là Thời đại Hồ Chí Minh, sự nghiệp Hồ Chí Minh, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Một tấm gương sáng ngời để chúng ta thường xuyên học tập và noi theo. Tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 sáng qua, hội nghị thống nhất phải thúc đẩy việc học tập và làm theo Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân.

“Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã thực sự tạo ra những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động. Đó là khẳng định của các đại biểu tham dự hội nghị.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05, các ban, bộ, ngành, địa phương đã xác định các khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả. Đó là, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cải cách hành chính, xóa bỏ những thủ tục hành chính rườm rà, gây khó khăn cho doanh nghiệp, Nhân dân. Xây dựng bộ quy tắc ứng xử, thực hiện văn hóa giao tiếp, văn hóa ứng xử, văn hóa công sở; xây dựng quy chế, quy định về việc người đứng đầu cơ quan, đơn vị tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và doanh nghiệp, kịp thời nắm bắt, giải quyết những phản ánh, kiến nghị của Nhân dân, doanh nghiệp. Chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà Nhân dân quan tâm, tập trung khắc phục, giải quyết dứt điểm. Chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý sai phạm… Nhờ xác định và thực hiện tốt các khâu đột phá, trong nhiệm kỳ Đại hội XII, các địa phương trong cả nước đã giải quyết được 50.748 vụ việc nổi cộm, tồn đọng, gây bức xúc dư luận xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.   

Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng từ Trung ương đến cơ sở đều ban hành các quy định về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong thực hiện Chỉ thị 05. Với tinh thần “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”nhiều cấp ủy, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, nhất là vai trò tiền phong, gương mẫu của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương được thực hiện bằng những việc làm, hành động cụ thể với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học tập đi đôi với làm theo” trên tất cả các phương diện, từ tư tưởng chính trị đến đạo đức, lối sống, tự phê bình và phê bình, trong quan hệ với Nhân dân, trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, lề lối làm việc… Qua đó, kịp thời chấn chỉnh tác phong công tác, lối sống xa hoa, lãng phí gây phản cảm trong xã hội trong cán bộ, đảng viên, góp phần kiềm chế, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thúc đẩy việc tự giác nêu gương, đi đầu trong thực hiện nếp sống văn minh, giản dị, tiết kiệm, cán bộ giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu.

Nền tảng tinh thần vững chắc, cội nguồn sức mạnh to lớn

Các đại biểu cũng khẳng định, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã góp phần hình thành nền tảng tinh thần vững chắc, cội nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy nội lực, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành mọi nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

 Bằng thực tiễn sinh động, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Trịnh Văn Quyết minh chứng, nhờ triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, toàn quân đã có nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, xuất hiện các điển hình tiên tiến ở các cơ quan, đơn vị như: mô hình "Tự soi tự sửa", "Làm việc theo chức trách, nêu gương trong hành động", "Đảng viên dìu dắt quần chúng", "Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo", "Ngôi nhà 100 đồng", "Nâng bước em tới trường", Chương trình Hải quân Nhân dân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển... Đáng lưu ý, cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã không ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, tất cả vì Nhân dân phục vụ, kịp thời có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ nhất, xung kích nòng cốt thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết chia sẻ: “Nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ. Khi đại dịch Covid-19 xuất hiện, các đơn vị nhường doanh trại để đón và phục vụ Nhân dân đến cách ly, bảo đảm tận tình, chu đáo; hỗ trợ các địa phương khử khuẩn, khoanh vùng dập dịch. Cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã quyên góp trên 500 tỷ đồng vào Quỹ vaccine phòng Covid-19. Bộ đội Biên phòng duy trì thường xuyên trên 1.900 tổ chốt với hơn 10.000 cán bộ, chiến sĩ bám chốt, giữ gìn sự bình yên cho Nhân dân. Cán bộ khoa học, y học, quân sự không quản ngày đêm chạy đua với thời gian, nghiên cứu thành công bộ kít xét nghiệm và đang nỗ lực nghiên cứu, thử nghiệm vaccine phòng Covid-19”... Những việc làm thiết thực đó đã tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt và truyền thống giữa Quân đội với Nhân dân, củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, Quân đội.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải thật sự nêu cao vai trò trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, sâu sát, kiên trì lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm, bức xúc của địa phương, đơn vị, tổ chức mình; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kế hoạch đề ra.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng và Nhân dân ta di sản vô cùng đồ sộ và quý giá, đó là Thời đại Hồ Chí Minh, sự nghiệp Hồ Chí Minh, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Một tấm gương sáng ngời để chúng ta thường xuyên học tập và noi theo. Thúc đẩy học tập tư tưởng của Bác phải trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân. Ai cũng tìm thấy ở Người những chuẩn mực đạo đức cần học tập, tu dưỡng, rèn luyện, từ đó trở thành nhu cầu, lẽ sống tự nhiên, mong muốn vươn lên, hoàn thiện chính bản thân mình. Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, nhu cầu văn hóa tinh thần trong Đảng, tạo dấu ấn rõ rệt về xây dựng văn hóa Đảng, để Đảng ta thật sự “là đạo đức, là văn minh”.

(Nguồn: Báo điện tử Đại biểu nhân dân)