Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM HĐND HUYỆN CAO LÃNH, NHIỆM KỲ 2016-2021

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm Kết quả lấy phiếu tín nhiệm

KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM HĐND HUYỆN CAO LÃNH, NHIỆM KỲ 2016-2021

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Tín
nhiệm
cao

Tín
 nhiệm

Tín
nhiệm
 thấp

 
 

Số phiếu tín nhiệm

Tỷ lệ
%

Số phiếu tín nhiệm

Tỷ lệ
%

Số phiếu tín nhiệm

Tỷ lệ
%

 

1

Huỳnh Thị Hoài Thu

Chủ tịch HĐND

36

92.31

3

7.692

0

0.0

 

2

Nguyễn Đức Thuận

Phó Chủ tịch HĐND

35

89.74

4

10.26

0

0.0

 

3

Nguyễn Thị Bích Tuyền

Phó Chủ tịch HĐND

27

69.23

12

30.77

0

0.0

 

4

Trương Vĩnh Thiện

Trưởng Ban Pháp chế

30

76.92

9

23.08

0

0.0

 

5

Nguyễn Hồng Sự

Chủ tịch UBND

38

97.44

1

2.564

0

0.0

 

6

Lê Chí Thiện

Phó Chủ tịch UBND

32

82.05

6

15.38

1

2.6

 

7

Bùi Tấn Phước

Phó Chủ tịch UBND

29

74.36

10

25.64

0

0.0

 

8

Nguyễn Minh Tuấn

Phó Chủ tịch UBND

34

87.18

5

12.82

0

0.0

 

9

Nguyễn Thanh Hải

Trưởng Công an

37

94.87

2

5.128

0

0.0

 

10

Ngô Văn Chánh

Chỉ huy Trưởng BCHQS

28

71.79

11

28.21

0

0.0

 

11

Nguyễn Bá Thảo

Chánh Thanh tra

29

74.36

10

25.64

0

0.0

 

12

Phan Thị Ái Xuân

Trưởng phòng VH-TT

16

41.03

21

53.85

2

5.1

 

13

Nguyễn Thị Kim Châu

Trưởng phòng GD-ĐT

22

56.41

14

35.9

3

7.7

 

14

Nguyễn Văn Toại

Trưởng phòng Nội vụ

23

58.97

14

35.9

2

5.1

 

15

Huỳnh Thanh Sơn

Trưởng phòng NN&PTNT

26

66.67

11

28.21

2

5.1

 

16

Nguyễn Thành Vẹn

Trưởng phòng TN-MT

17

43.59

19

48.72

3

7.7

 

17

Nguyễn Chí Tâm

Trưởng phòng KT-HT

16

41.0

21

53.85

2

5.1

 

18

Nguyễn Đức Trường

Trưởng phòng Y tế

16

41.03

19

48.72

4

10.3

 

19

Lê Văn Hùng

Trưởng phòng Tư pháp

17

43.59

21

53.85

1

2.6

 

20

Trương Việt Long

Trưởng phòng TC-KH

29

74.36

8

20.51

2

5.1