Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Trang chủ Tin tức

Tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Sáng 15/7, đồng chí Vương Đình Huệ - Chủ tịch Quốc hội/Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đồng chí Phan Văn Thắng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ/Chủ tịch
Hội đồng nhân dân tỉnh/Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh chủ trì điểm cầu tỉnh Đồng Tháp

Cuộc bầu cử lần này có số lượng cử tri đi bầu lớn nhất từ trước đến nay, với gần 70 triệu cử tri và tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu là 99,6%. Trong bối cảnh khó khăn, tác động, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều cử tri ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, phương tiện đi lại khó khăn hoặc đang phải điều trị, thực hiện cách ly y tế để phòng, chống dịch bệnh nhưng vẫn tự nguyện, hăng hái, tích cực tham gia bỏ phiếu.

Cử tri đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia phê duyệt tư cách đại biểu đối với 499 người trúng cử. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh bầu 3.721 đại biểu; Hội đồng nhân dân cấp huyện 22.550 đại biểu; Hội đồng nhân dân cấp xã là 239.788 đại biểu.

Tại tỉnh Đồng Tháp, cuộc bầu cử diễn ra thành công, số đại biểu Quốc hội khoá XV được bầu là 08 đại biểu, Hội đồng nhân dân tỉnh có 58 đại biểu, Hội đồng nhân dân cấp huyện 391 đại biểu, Hội đồng nhân dân cấp xã 3.717 đại biểu.

Đồng chí Vương Đình Huệ nhấn mạnh, trong thời gian tới, nhiệm vụ đặt ra đối với Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp là rất lớn, rất quan trọng, đòi hỏi phải sớm bắt tay vào triển khai thực hiện. Tới đây, chúng ta cần tập trung vào tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XV. Đây là kỳ họp hết sức quan trọng với nhiệm vụ trọng tâm là xem xét, quyết định tổ chức và nhân sự cấp cao của bộ máy nhà nước trong nhiệm kỳ; xem xét, quyết định một số chương trình, kế hoạch lớn của nước ta cho 05 năm sắp tới.

(Nguồn: Cổng thông tin điện tử Đồng Tháp)