Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười dự kiến tiến hành 4 ngày

Trang chủ Tin tức

Kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười dự kiến tiến hành 4 ngày

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười vừa ban hành Kế hoạch chuẩn bị kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân Huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kiến kỳ họp sẽ tiến hành 4 ngày.

Theo đó, ngày 23/7 và sáng 26/7 thảo luận văn kiện, được chia thành 3 cụm thành phần theo hình thức trực tuyến.

Chiều 26/7 họp Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân và các cụm trưởng đại biểu tổng hợp, phân loại, giải trình ý kiến thảo luận.

Ngày 29, 30/7/2021 làm việc tại Hội trường, theo hình thức kỳ họp không giấy.

Về chương trình kỳ họp, dự kiến tại Kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân Huyện sẽ nghe báo cáo của Ủy ban nhân dân Huyện về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021; Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm, kết quả giám sát 6 tháng đầu năm 2021 của Hội đồng nhân dân Huyện, Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân Huyện và các Báo cáo của Ủy ban nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện về tình hình, kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 v.v…

Bên cạnh đó, Hội đồng nhân dân Huyện sẽ xem xét các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước; điều chỉnh danh mục kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021 bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do huyện quản lý và phân bổ; kế hoạch xây dựng huyện Tháp Mười đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2020-2025; kế hoạch xúc tiến và kêu gọi đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện giai đoạn 2021-2026; về quy hoạch vùng chuyên canh sản xuất gắn với các ngành hàng chủ lực theo chuỗi giá trị, truy xuất nguồn gốc sản xuất, phát triển kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2021-2026; kế hoạch xây dựng, quảng bá hình ảnh địa phương và phát triển du lịch đặc thù Tháp Mười giai đoạn 2021-2026 v.v…

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện thống nhất không tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai.

Nguồn: KH05

Khải Hân