Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh tiếp nhận ý kiến cử tri gửi qua đường bưu điện và email

Trang chủ Tin tức

Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh tiếp nhận ý kiến cử tri gửi qua đường bưu điện và email

Theo luật định, trước và sau mỗi kỳ họp Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân phối hợp với Ủy ban nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh chuẩn bị các hoạt động tiếp xúc cử tri. Tuy nhiên, trước tình hình dịch Covid -19 trên địa bàn Tỉnh diễn biến phức tạp, nhiều địa phương trong Tỉnh đã xuất hiện nhiều trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng, đặc biệt Tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Do đó, Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh quyết định không tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri tập trung trước kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá X. Sau kỳ họp thứ hai, tùy theo điều kiện thực tế và diễn biến tình hình dịch bệnh của từng nơi, sẽ có hình thức tiếp xúc cử tri phù hợp.

Để kịp thời báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp, ghi nhận tâm tư, nguyện vọng và các kiến nghị của cử tri, Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Tỉnh chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, xã thông báo đến cử tri qua các phương tiện thông tin, báo đài, các tổ tự quản cộng đồng. Đồng thời tổ chức tiếp nhận ý kiến của cử tri và Nhân dân trên địa bàn, tổng hợp báo cáo tại kỳ họp Hội đồng nhân dân Tỉnh.

Song song đó, Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh tiếp nhận ý kiến cử tri gửi qua đường Bưu điện (địa chỉ: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp, số 6, Đặng Văn Bình, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) hoặc qua địa chỉ Email: banbientapdbnddt@gmail.com.

Nguồn: CV140

Khải Hân