Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân huyện Tân Hồng dự kiến diễn ra ngày 29/7

Trang chủ Tin tức

Kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân huyện Tân Hồng dự kiến diễn ra ngày 29/7

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Tân Hồng vừa ban hành Kế hoạch chuẩn bị nội dung tổ chức Kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân Huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân huyện Tân Hồng dự kiến ngày 29/7/2021.

Theo kế hoạch, chương trình Kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân Huyện sẽ nghe báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân Huyện; kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Huyện về kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác phòng, chống tham nhũng; tình hình thu - chi ngân sách; tình hình thực hiện đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; báo cáo của các ngành Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự Huyện về tình hình, kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 v.v…

Đồng thời, Kỳ họp này Hội đồng nhân dân Huyện sẽ thảo luận, xem xét, thông qua một số dự thảo Nghị quyết quan trọng như: phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020; điều chỉnh danh mục đầu tư công năm 2021; điều chỉnh danh mục đầu tư phân bổ vốn đầu tư công năm 2022; Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Huyện năm 2022; Chương trình làm việc của Hội đồng nhân dân huyện Tân Hồng, khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026; thực hiện chất vấn giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện Tân Hồng, khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 v.v…

Nguyễn Văn Nghiệm