Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp có 8 người trúng cử, đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV

Trang chủ Tin tức

Đồng Tháp có 8 người trúng cử, đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV

Ngày 13/7/2021, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết xác nhận 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV có đủ tư cách đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật.

Theo danh sách, tỉnh Đồng Tháp có 8 người trúng cử, đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV, như sau:

Đơn vị bầu cử Số 1: gồm thành phố Hồng Ngự và các huyện: Tân Hồng, Hồng Ngự, Tam Nông.

Đơn vị bầu cử Số 2: gồm thành phố Cao Lãnh và các huyện: Thanh Bình, Cao Lãnh, Tháp Mười.

Đơn vị bầu cử Số 3: gồm thành phố Sa Đéc và các huyện: Lấp Vò, Lai Vung, Châu Thành.

Nguồn: NQ782

Khải Hân