Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Phát biểu của đại biểu Phạm Văn Hòa tại phiên thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022.

Trang chủ Đại biểu với cử tri

Phát biểu của đại biểu Phạm Văn Hòa tại phiên thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022.

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV, chiều 21/7, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung làm việc. Đại biểu Phạm Văn Hòa – Đoàn Đồng Tháp đã phát biểu thảo luận về nội dung này.