Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Ngân hàng triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ khách hàng ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhất là người dân và doanh nghiệp

Trang chủ Tin tức

Ngân hàng triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ khách hàng ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhất là người dân và doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành văn bản triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Giám đốc các tổ chức tín dụng trên địa bàn khẩn trương thực hiện nghiêm Thông tư 01/2020/TT-NHNN, Thông tư 03/2021/TT-NHNN, Nghị định 55/2015/NĐ-CPyêu cầu chủ động rà soát, làm việc trực tiếp với khách hàng, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của khách hàng nhất là các khách hàng là doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt các khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng tại đơn vị, có giải pháp hỗ trợ kịp thời đối với các trường hợp đáp ứng điều kiện hỗ trợ theo quy định. Trường hợp không thực hiện giải pháp hỗ trợ theo đề nghị của khách hàng do chưa đáp ứng các điều kiện được hưởng hỗ trợ, tổ chức tín dụng phải có văn bản trả lời cụ thể gửi khách hàng.

Đồng thời yêu cầu Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Đồng Tháp triển khai thực hiện nhiệm vụ Ủy ban nhân dân Tỉnh giao tại Công văn số 508/UBND-KT về việc triển khai cho vay trả lương ngưng việc, cho vay trả lương phục hồi sản xuất đối với người sử dụng lao động theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Giám đốc các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm trong trường hợp để phát sinh ý kiến phản ánh của khách hàng về việc không giải quyết hỗ trợ kịp thời theo quy định, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp nêu rõ.

Nguồn: 594/ĐTH-TH

Minh Quân