Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null ĐBQH Phạm Văn Hòa: Làm rõ nguyên nhân, xử lý dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài

Trang chủ Hoạt động của đại biểu

ĐBQH Phạm Văn Hòa: Làm rõ nguyên nhân, xử lý dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài

''Làm rõ nguyên nhân từ đó giao trách nhiệm xử lý, thời hạn giải quyết đối với từng vụ việc cụ thể để sớm khắc phục giải quyết triệt để các vụ việc khiếu nại, tố đông người, tồn đọng, kéo dài thời gian qua,….'' là kiến nghị của đại biểu Phạm Văn Hòa tại Phiên họp thẩm tra của Ủy ban Pháp luật đối với Báo cáo của Chính phủ về công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021.

Phiên họp thẩm tra diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến

Cơ bản đồng tình và đánh giá cao Báo cáo của Chính phủ cũng như Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật, đại biểu Phạm Văn Hòa cho rằng, năm 2021, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự và thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, nhất là góp phần phục vụ thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc  hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đặc biệt, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của đại dịch covid-19, nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội nhưng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã có cách làm linh hoạt, sáng tạo, phù hợp để công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo được thực hiện thông suốt; Việc tiếp công dân của Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước các cấp có chuyển biến tích cực; Cơ chế tổ chức đối thoại được chú trọng và tăng cường; …

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo đại biểu Phạm Văn Hòa, kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, tồn đọng, kéo dài chưa được như mong muốn. Các vụ việc đông người, phức tạp, chủ yếu là các vụ việc khiếu nại thuộc lĩnh vực đất đai, chưa được giải quyết dứt điểm hoặc là những vụ việc đã được cơ quan nhà nước giải quyết hết thẩm quyền nhưng công dân không đồng ý tiếp tục khiếu nại, tố cáo. Tại một số địa phương chưa tích cực rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài; việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo vẫn còn chậm trễ.

Đại biểu Phạm Văn Hòa phát biểu tại phiên họp

Theo đại biểu Phạm Văn Hòa để giải quyết triệt để các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người cần phân tích rõ nguyên nhân của tình trạng này. Bên cạnh nguyên nhân về chính sách, pháp luật còn hạn chế thì nguyên nhân sâu xa là do nhiều vụ việc chưa được  giải quyết thấu đáo, người dân không chấp nhận với kết quả giải quyết của cơ quan có thẩm quyền.

“Đề nghị Chính phủ tăng cường chỉ đạo, giao trách nhiệm xử lý cụ thể cho từng cơ quan, xác định rõ thời hạn giải quyết đối với từng vụ việc. Cần tăng cường cơ chế đối thoại, trao đổi với người dân đối với những vụ việc khiếu nại, tố cáo không có căn cứ; …”, đại biểu Phạm Văn Hòa nhấn mạnh.

Ngoài ra, đại biểu Phạm Văn Hòa cũng kiến nghị cần bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức có đủ năng lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách  nhiệm trực tiếp làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhất là liên quan đến lĩnh vực phức tạp phát sinh nhiều khiếu nại, tố cáo như đất đai, xây dựng,…

Chia sẻ với những khó khăn của Chính phủ trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đại biểu Phạm Văn Hòa cho rằng, trong năm 2022, Chính phủ cần tăng cường công tác dự báo tình hình; phân tích, đánh giá kỹ lưỡng để nhận diện đầy đủ đặc điểm tình hình năm 2022, từ đó có giải pháp phù hợp, khả thi.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm

Trước đó, báo cáo tại phiên họp, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm cho biết, tình hình khiếu nại, tố cáo năm 2021 giảm rõ so với năm 2020, trong đó, số lượt người giảm 21,6%; số lượt đoàn đông người giảm 9,0%; tổng số đơn khiếu nại, tố cáo giảm 24,4%; số vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước giảm 22,1%.

Về khiếu nại, so với năm 2020 giảm 19,3% só đơn và giảm 23,5% số vụ việc thuộc thẩm quyền, trong đó lĩnh vực đất đai chiếm tỷ lệ 64,6%. Về tố cáo, so với năm 2020 giảm 35,1% số đơn, giảm 18,7% số vụ việc thuộc thẩm quyền. Nội dung tố cáo trong lĩnh vực hành chính chiếm tỷ lệ 84,6%.

Về kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại phức tạp, tồn đọng, kéo dài: Trong số 24 vụ việc mà Tổ công tác theo Quyết định 1849/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo giải quyết, có 11 vụ việc đã được địa phương tổ chức thực hiện, giải quyết xong; 13 vụ việc còn lại đang tiếp tục triển khai thực hiện; Các địa phương đã quan tâm triển khai thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP, thành lập Tổ công tác, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, rà soát theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, đến nay đã tiến hành rà soát 181/221 vụ việc Thanh tra Chính phủ chuyển đến và chủ động rà soát 685/692 vụ việc khác; còn 47 vụ việc đang tiếp tục rà soát./.

(Nguồn: Cổng thông tin điện tử Quốc hội)