Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đại biểu HĐND cấp tỉnh

Trang chủ Tin tức

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đại biểu HĐND cấp tỉnh

Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và phương pháp hoạt động để nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, Bộ Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng cho đại biểu Hội đồng nhân dân theo hình thức trực tuyến, từ điểm cầu Bộ Nội vụ với các điểm cầu tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sáng ngày 12/10, Bộ Nội vụ khai mạc Lớp bồi dưỡng thứ nhất. Tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp có 31/58 đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh và Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Tỉnh tham dự.

Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh dự lớp bồi dưỡng tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp

Theo kế hoạch, lớp 1: từ ngày 12-14/10/2021; lớp 2: từ ngày 09-11/11/2021. Nội dung bồi dưỡng gồm có 06 chuyên đề: (1) Tầm nhìn, định hướng phát triển đất nước; (2) Chính quyền địa phương và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; (3) Kỹ năng của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong tham gia xây dựng, ban hành nghị quyết, thẩm tra báo cáo, đề án; (4) Kỹ năng thuyết trình, thảo luận, tranh luận của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; (5) Kỹ năng tiếp xúc và tham vấn ý kiến cử tri, tiếp công dân, trả lời phỏng vấn cơ quan báo chí của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; (6) Kỹ năng giám sát của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: Hội đồng nhân dân  là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan Nhà nước cấp trên. Từ thực tiễn hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân phụ thuộc chủ yếu và được quyết định bởi chất lượng hiệu quả hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân. Do đó, để đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có thể thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay thì việc nâng cao hiệu quả hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân là một công việc hết sức quan trọng và cần thiết.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, Bộ Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng bằng hình thức trực tuyến - hình thức học tập vừa tiết kiệm chi phí, đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng kịp thời trong tình hình đại dịch khó lường, vừa đáp ứng bồi dưỡng trên diện rộng theo nhu cầu bồi dưỡng kiến thức kỹ năng cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. 

Các vị đại biểu là học viên cần chủ động nắm bắt thông tin, tiếp thu kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân – Bộ trưởng nêu rõ.

M.D