Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Thành phố Cao Lãnh: Dự kiến tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND lần I/2021

Trang chủ Tin tức

Thành phố Cao Lãnh: Dự kiến tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND lần I/2021

“Chia sẻ kinh nghiệm tổ chức hoạt động giám sát chuyên đề; thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình trước kỳ họp HĐND” – là chủ đề hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Cao Lãnh với Thường trực Hội đồng nhân dân xã, phường lần I năm 2021. Dự kiến tổ chức vào đầu tháng 11 năm 2021 tại Hội trường Hương Sen.

Thực hiện chương trình công tác năm 2021, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố vừa ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị giao ban lần I/2021.

Hội nghị nhằm trao đổi kinh nghiệm hoạt động liên quan lĩnh vực giám sát chuyên đề, thẩm tra, công tác phối hợp tiếp xúc cử tri theo luật định; trang bị một số kỹ năng cơ bản, cần thiết về công tác giám sát, thẩm tra, phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Thường trực, các Ban HĐND thành phố với xã, phường trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của HĐND địa phương, đồng thời phát huy tích cực kết quả đạt được, kịp thời khắc phục những khó khăn, tồn tại và tìm biện pháp để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Hội nghị có khoảng 85 người là đại biểu HĐND thành phố, xã, phường; đại diện lãnh đạo UBND, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, xã, phường; Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố.

Dự kiến Thường trực HĐND thành phố sẽ mời diễn giả là đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế và Ngân sách, Ban Pháp chế HĐND Tỉnh chia sẻ kinh nghiệm tại Hội nghị này.

Nguồn: 12/KH-HĐND

Võ Văn Đề